Kada zatražiti prethodnu tehničku procjenu

Ako postoji hitna potreba da se javna mjesta ispitaju na javnim mjestima, može se zatražiti tehnička istraga ili sudska inspekcija.

Kada zatražiti prethodnu tehničku procjenu

foto1

Sukladno čl. 692 i dalje od Zakona o parničnom postupku, može se tražiti da se: a tehnička procjenaili sudske inspekcije.
To se postiže kada se ispituje hitnost utvrđivanja statusa ispitanih mjesta ili uvjeta u kojima se one pojavljuju, zbog katastrofalnog događaja koji se može pripisati drugima.
To je ono što je umjetnost utvrdila. 696 Zakona o parničnom postupku koji, osim toga, pokazuje koliko se tehnička procjena i sudska inspekcija, ako je hitnost nužna, može ugovoriti i na licu trenutka i, ako vam to dopušta, na osobu prema kojoj predlaže se instanca.
Tehnička procjena iz prvog stavka može uključivati ​​i procjene uzroka i štete koje se odnose na predmet revizije.

Na taj način sudac nositelj predmeta utvrđuje, putem preventivnih postupaka, činjenica, okolnosti i statusa mjesta, prvo izgovoriti kaznu.
To je zbog toga što se u nekim slučajevima specifične situacije mogu mijenjati tijekom vremena, čineći naknadne pravne i sudske radnje ništavnim.
Zakon 80 iz 2005 Zakon o parničnom postupku, osobito na području postupci predostrožnosti.
Svjedočili smo modifikaciji članka 696. c.p.c., na tehnička provjera i sudska inspekcija kao i uvođenje umjetnosti. 696 bis preventivni tehnički savjeti u svrhu sastavljanja spora.

Preventivno tehničko savjetovanje ex art. 696-bis

Što se tičeumjetnost. 696-bis Zakon o parničnom postupku, ovo je uvedeno kao institut za prethodni tehnički savjet u svrhu rješavanja spora.
Članak. 696-bis to utvrđuje pružanje tehničkih savjeta, unaprijed, može se zatražiti i izvan uvjeta iz prvog stavka članka 696. radi utvrđivanja i utvrđivanja bodova koji proizlaze iz netočnog izvršavanja ugovornih obveza ili iz nezakonite činjenice.

foto 2

Sudac postupa u skladu s trećim stavkom istog članka 696. Konzultant, prije nego što osigura podnošenje izvješća, nastoji, gdje je to moguće, pomiriti stranke.
Na kraju je ovaj članak namijenjen pomiriti na taj način izbjegavaju pribjegavanje stvarnom uzroku, s ciljem ublažavanja tereta građanskih postupaka.
U slučaju da dođete do usmeni dogovor, s relativnim pomirenjem, sudac donosi djelotvoran i izvršni ovom verbalnom procesu dekretom, s obzirom na to da je spor riješen.
U suprotnom slučaju, stranke mogu zahtijevati da se izvješće konzultanta podnese u aktu i pribavi naknadnom presudom o zaslugi.

Što je preventivna tehnička procjena

Preventivna tehnička procjena je a postupak opreza, s ciljem utvrđivanja, gotovo zamrzavanja, objektivnih tehničkih uzroka koji su uzrokovali nedostatak.
Općenito se oslanjamo na institutpreventivna tehnička procjena, kad god postoji potreba za provedbom intervencija, hitno, vraćanje mjesta, uklanjanjem predrasuda, uzrokovanih spornim okolnostima.

Kada zatražiti prethodnu tehničku procjenu

Prije nego što zatražite a preventivna tehnička procjena i možda bi se, čak i prije kontaktiranja s odvjetnikom, bilo poželjno osloniti na pouzdanog tehničara, kome bi se problem trebao riješiti.
Pogled na prirodu tehnika o okolnostima koje određuju, određenom sporu, potrebna je procjena koja može utvrditi tehnička egzistencija onoga što je poželjno i može, ako je potrebno, osporiti u žalbenom postupku.

foto 4

Bez uzimanja bilo čega uloga koji, naravno, pripada a pravnik u kontekstu prethodne tehničke procjene, mora se reći da, budući da su to uzroci čiji je predmet često tehnički spor, presuda sudac ona će biti uvjetovana procjenama imenovanih tehničara.
Na temelju kazne sud od Građanska kasacija, Odjeljak II, n.2800 od 06.02.2008 iz procjena i nalaza izrađenih u preventivnoj fazi, sudac može izvući korisne elemente koji, cijenjeni i ocijenjeni zajedno iu kontekstu drugih proceduralnih rezultata, mogu pridonijeti da se utvrdi njegovo uvjerenje kako bi se zaslužile one ili druge pretpostavke.
To pokazuje učinkovitostpreventivna tehnička procjena, ukratko a.t.p., kao instrument koji suci koriste:
- prije nego što možete formulirati vlastitu rečenicu;
- kada je potrebno provjeriti status mjesta;
- kada se mora ispitati kvaliteta ili stanje stvari i činjenica.
prethodne konzultacije Tehničar je, po našem mišljenju, potreban jer će biti u mogućnosti utvrditi jesu li ili nisu ispunjeni uvjeti za koje se traži zahtjev sudski postupak.
U isto vrijeme, tijekom ove faze spoznajni će se ocjenjivati, od slučaja do slučaja,postojanje bilo kojeg nedostaci od izgradnja, neusklađenost s industrijskim standardima i tako dalje.

Kako zatražiti prethodnu tehničku procjenu

Kao i svi postupci, takođera.t.p., da se odobri, slijedi vlastiti postupak koji navodimo u nastavku.
Neki od tehnička egzistencija od pretrpljene štete, prelazimo na upute prakse.
L 'pravnik izabrani će slijediti postupak podnošenja zahtjeva pred nadležnim sudom, a nakon saslušanja tehničar i nakon što je pročitao njegovo prvo izvješće, pripremit će zahtjev za prethodnu tehničku procjenu.
U slučaju apel za a.t.p. navode se razlozi za žalbu, navodeći osporene tehničke aspekte i pretrpljenu štetu.
L 'pravnik trenutnog dijela depozit žalbu sudu nadležnom za područje i istodobno putem obavijesti obavještava drugu stranku o žalbi.

foto 3

Nakon podnošenja zahtjeva za tehničku procjenu, ako je potrebno dopuštenost moraju se osporiti ili otkriti prije prvog saslušanja.
Predsjednik Suda, nakon što je tehnička procjena odobrena, imenuje uredski tehnički konzultant, c.t.u., te utvrđuje datum kada se konzultant i stranke moraju pojaviti pred sudom.
Tom će se prilikom identificirati tehnička pitanja na temelju kojih će se c.t.u. morat će se izraziti.
uredski tehnički konzultant, nakon što se zakune, morat će pripremiti tehničko izvješće u svjetlu provedene inspekcije.
To se obavezno mora dogoditi u prisustvu dio tehničkog savjetnika.
Nakon značajnih promjena u čl. 696 c.p.c.sudska inspekcija, također mogu uključivati ​​procjene, s obzirom na prouzročenu štetu i razloge koji su doveli do katastrofalnog događaja.
Drugim riječima, c.t.u, u vlastita istraživanja može uključiti i uzroke koji su odredili određene događaje.
Rok za podnošenje izvješća utvrđuje sudac.
Predsjednik Suda, u skladu s čl. 695 Zakona o parničnom postupku, daje podnositelju zahtjeva mogućnost korištenja prethodne tehničke procjene putemžalba nije dopuštena.Video: