Što je to i tko mora ispuniti Infissi izvedbeni dokument

Infissi izjava o izvedbi zamjenjuje Izjavu o sukladnosti i uvedena je Uredbom o građevnim proizvodima (CPR).

Što je to i tko mora ispuniti Infissi izvedbeni dokument

Što je deklaracija o osiguranju čvora

Izvješće o izvedbi uređaja zamjenjuje Izjava o sukladnosti i uveo je Uredba o građevnim proizvodima (CPR za uređenje građevinskih proizvoda) br. 305/2011, koji je stupio na snagu kao zamjena, zauzvrat Direktiva o građevnim proizvodima (CPD 89/106).

Fixtures Izvedbeni dokument: Mazzini Serramenti

Primarna namjera ove nove koncepcije dokumenta je razjasniti i dovršiti sve najbolje informacije koji prate dotični proizvod ili predmet i taj pristup se odnosi na cijelu Uredbu.
Očito pravila i i Europski parametri referentne su, barem za sada, iste one koje su korištene za izradu prethodnih dokumenata, a cilj za budućnost je postepen revizija i progresivna prilagodba to će se dogoditi tijekom vremena.
Ono što želi naglasiti je upravo toodgovornost koji zahtijeva izravno na proizvođači materijala i gotovi radovi općenito u usporedbi s onim što stavljaju na tržište. To je najvažniji dio koji predstavlja skok u kvaliteti u odnosu na prošlost.
Sve informacije sada se odnose na oba sam proizvod, dakle karakteristike i namjena, i naknadna faza korištenje i održavanje ispravan. Ništa novo, zapravo, ali sada su različite uloge u lancu opskrbe jasnije i jasnije, s pripadajućim odgovornostima.
Ukratko, one su uspostavljene u CPR sve osnovne zahtjeve i prije svega pojmove i definicije koje će tada obuhvatiti predmetni proizvod i pojaviti se u njemu Dokument o izvedbi, Govorimo, na primjer, o karakteristikama, performansama, razinama, klasama vrijednosti proizvoda, životnom ciklusu, stavljanju na tržište i slično, ali io sigurnosti, mehaničkoj otpornosti, održivosti i uštedi energije.

Zamjena sklopova u intervencijama energetske sanacije

Dokument o izvedbi Infissi: restrukturiranje

Zamijenite sklopove dio je tih intervencija obnovu energije zgrade za koju je moguće odbiti poreze kao postotak jednak 65% nastalih, au svakom slučaju ne prekoračujućeg limita, koji u ovom slučaju iznosi 60.000 eura. Taj se iznos zatim jednako dijeli na godišnje obroke.
Porezi koji su uključeni suporez na dohodak, ili porez na dohodak pojedinaca, i. tTRESili porez na dobit.
Navedene intervencije moraju osigurati povećanje razine energetska učinkovitost od postojeće zgrade a troškovi će se posebno odnositi na smanjenje. t energetske potrebe za grijanje zahvaljujući poboljšanju toplinska svojstva kućišta, koja je, zapravo, određena instalacijom čvora osobito uspješni.

Dokumenti izvedbe Infissi: shema, Mazzini Serramenti

Prozori i zatvarači koji se spominju su očito oni koji ograničavaju volumeni grijani prema l 'vanjski ili prema drugim grijanim volumenima, Vrijednosti za okvire na koje se upućuje su vrijednosti za prijenosa Uili disperzije topline izmjerene u W / m2K, s parametrima koje treba poštivati ​​na datum početka rada kako je definirano Ministarstvo gospodarskog razvoja.
Podrazumijeva se da je vrsta okvira prikladna za određeni klimatska zona i, stoga, njegova instalacija omogućujepristup poreznim olakšicama, ako je njegova vrijednost prijenosa kako je navedena u dokumentu o izvedbi. t niže u usporedbi s ograničenjem postavljenim u tablici. Dakle, ovdje je važnost ovog dokumenta koji je, kao što se vidi, više od generičkog certifikata na proizvodu i da je, vrlo važno, jednom kada ga dobije proizvođač, potrebno zadržati kako bi se pristupilo odbitku.
Također dio tih čvora vrata i ulazna vrata, pod uvjetom da su u skladu s gore navedenim uvjetima, tj. da ograničavaju zagrijano kućište zgrade prema vanjskoj strani ili prema drugim negrijanim prostorima, s karakteristikom da imaju vrijednosti toplinska provodljivost u skladu s onima definiranim zakonom.

Fixtures Izvedbeni dokument: Mazzini Serramenti


Pod okvir, u svim slučajevima, mislimo cijelu strukturu što pomaže da se postigne poboljšanje u djelovanju smanjenja toplinske disperzije, prema tome, također mrak, sjenila i smeće koji su strukturno dio okvira samog okvira. S tim u vezi, treba naglasiti da ti dodatni elementi spadaju u olakšice samo ako se radnja zamjene odnosi na okvir.

Sadržaj Izjave o izvedbi rasvjetnih tijela

Izvješće o izvedbi uređaja stoga je dokument dokument koji. t proizvođač podnositelja zahtjeva i koji moraju sastaviti svoj proizvod kako bi svoj proizvod stavio na tržište kako bi pokazao svoju sukladnost s ETA propisi (Europska tehnička procjena). S ovom radnjom proizvođač pretpostavlja odgovornost To je dovoljno da mu se u isto vrijeme osigura vjerodostojnost u vezi s tim proizvodom. Podrazumijeva se da se sve tehničke ili druge informacije koje se odnose na potonje mogu pružiti samo ako se pojavljuju u samoj Deklaraciji.
Također se podrazumijeva da Izjava o izvedbi objekata ne mora biti u slučajevima kada se proizvod stavlja na tržište kao jedinstveni uzorak ili proizvedeni izravno u dvorište u skladu s drugim konstrukcijama ili opet, dio je proizvodnih procesa tradicionalan za očuvanje baštine, dakle bez onih zahtjeva koji bi ga definirali kao industrijski proizvod iz proizvodnog lanca.

Dokument o izvedbi Infissi: Duezeta

Dokument o izvedbi Infissi: Duezeta


Spuštanje malo preciznije, sadrži Deklaraciju tehničke informacije na vrstu proizvoda i na koji se sustav ocjenjivanja upućuje da ga potvrdi postojanost vrijednosti koje se izvode tijekom vremena, s puno referentnih datuma. Ona također sadržiupotreba pod određenim okolnostima i relativnim značajkama koje ga čine osigurati u tom smislu, sa specifikacijom parametara (na primjer otpornost na vatru ili alle mehanička naprezanja).
Ispitni dokument Infissi svaki proizvod staviti na tržište ili u samo kopirati (na papiru ili na digitalnom mediju)puno ako se dostavlja pojedinom korisniku ili, prema određenim kriterijima objavljivanja, dostupan je na web stranica posebna.
U članku 11. Uredbe o zajedničkim odredbama, i kriteriji i modalitet prema kojima proizvođači sastavljaju Izjavu o svojstvima i stavljaju oznaku CE, Tehnička dokumentacija se čuva zajedno s Izjavom o svojstvima za deset godina počevši od uvođenja proizvoda na tržište, uz jamstvo proizvođača o očuvanju performansi tijekom masovne proizvodnje, također u svjetlu mogućih poboljšanja.Video: