Tompagno zidovi: nedostaci u izvođenju

Nekoliko korisnih savjeta za ispravnu ugradnju perimetarskih zatvarača.

Tompagno zidovi: nedostaci u izvođenju

Ispravna ugradnja tompagnatura

U zgradama u c.a. obično se koristi zatvarači perimetar klasični blok od opeke debljine cm. 30 ili 35 ovisno o tome želite li izbrisati i mostovi termalni.

Uobičajeno je da pozicioniranje ovih blokova bude raspoređeno kao što je prikazano na slici ispod.

Tijekom izvođenja svih obodnih zidova kvalificirani radnici ne oprezni, često imaju naviku umetanja opečnih elemenata raspoređenih na gore prikazani način neispravan (vidi sliku ispod).

Pogrešna instalacija obloge

Ova vrsta pogreške je uzrok infiltracija izvana vlažnost (kondenzacija, kišnica, itd.) koje se usmjeravaju u loše raspoređene rupe, dospijevaju u unutrašnjost zida lica uzrokujući neugledne točke i odvajanja slika.

Ova neugodnost, koju je teško pronaći, može se ukloniti dva načina:

Mrlje od vlage? na tompagnaturi

a) Ako možete locirati i rupe od opeke, samo kupite jedan sprejod poliuretanske pjene i nakon što je napravila niz rupa, ubrizgajte ga unutra.

b) U slučaju da ne možete sa sigurnošću locirati dio, morat ćete ponovno izraditi žbuku žbuka koja može disatimože eliminirati višak vlage.

Očigledno na ovoj žbuci se pojavila boja završiti.

Arch.Francesco OlivaVideo: