Usufrukturni i goli vlasnici su zasebna apartmana

Usufruktura i goli vlasnik odgovorni su prema stambenoj zgradi za svoje dugove i ne odgovaraju zajednički

Usufrukturni i goli vlasnici su zasebna apartmana

Usufrutto

L 'užitak i goli vlasnik Jedinice za nekretnine koje se nalaze u višestambenoj zgradi moraju se smatrati dva različita apartmana. To znači da, čak i ako su iste, na različite načine u odnosu na istu jedinicu nekretnina, ne odgovoriti čvrsto na obveze koje su dospjele za upravljanje zajedničkim dijelovima zgrade. To je, u biti, odluka Vrhovnog kasacijskog suda s presudom br. 2236 podnesena u kancelariji 16. veljače, Mi produbljujemo smislu ove odluke, U umuumjetnost. 67, drugi i treći stavak, disp. att. komercijalni šifra. Plesoprimatelj plana ili dijela poda zgrade koristi pravo glasa u stvarima koje se odnose na redovnu upravu i jednostavno uživanje u zajedničkim stvarima i uslugama. U raspravama o inovacijama, rekonstrukcijama ili izvanrednim radovima održavanja zajedničkih dijelova zgrade, pravo glasa leži na vlasniku. Istina, norma se odnosi samo na sudjelovanje na sastanku i pravi razliku između tema o kojima se očekuje sudjelovanje užitnika i onih na kojima mora govoriti goli vlasnik. Dakle, ostati na temu, usufructuary mora biti pozvan da raspravlja o imenovanju upravitelja, dok goli vlasnik mora biti pozvan da odlučuje o instalacijama dizala i slično. A za troškove? Zapravo, posljedica prema kojoj se čini logično je logična tko odlučuje o nekoj temi, podržava povezane troškove. Pravila koja se odnose na kondominij ne govore ništa osim oni zbog plodnosti mogu nadoknaditi taj nedostatak to grubo kažemo: uobičajene troškove snosi plodonosnik, a izvanredni troškovi koji nisu nastali zbog nemara bivšeg, podupiru golog vlasnika. Ovo su članci 1004 i 1005 c.c., da za potpunost izvješćujemo: Članak 1004 (Troškovi koje plaća užitak) Troškove i, općenito, troškove vezane uz skrbništvo, upravu i redovito održavanje stvari snosi plodouživač. Izvanredni popravci koji su nužni zbog neispunjavanja redovnih obveza održavanja također su o njegovom trošku. Članak 1005 (izvanredni popravci) Izvanredni popravci su odgovornost vlasnika. Izvanredne popravke potrebne su kako bi se osigurala stabilnost zidova i svodova jarbola, zamjena greda, obnova, u cijelosti ili djelomično, krovova, podova, stepenica, nasipa, akvadukta, potpornih zidova ili zidova. Usufruktura mora vlasniku, za vrijeme plodouživanja, platiti kamate na iznose potrošene za izvanredne popravke.

Usufrutto2

A ako plodoučinstvo ne plati?
Ovo je mjesto gdje vrhovni sud određuje to užitak je izravno vezan, u odnosu na kondominij, na plaćanje kondominij administracije i redovite troškove održavanja, dok se goli vlasnik ne drži, čak ni u podružnici ili zajedničkom vlasništvu. (Cass. 16. veljače 2012. n 2236). Naravno, istina je i suprotna: ako goli vlasnik ne plaća izvanredne troškove, užitak ne može biti pozvan da odgovori čvrstim. ukratko dužnika i samo on podliježe sudskoj odredbi. Ovaj postupak, dobro ga je zapamtiti, ne zahtijeva procjenu pokušaj posredovanja sukladno zakonskoj uredbi br. 28/10.Video: