Porezne olakšice i plaćanja uz financiranje

Dopuštene su porezne olakšice za obnovu ili uštede energije koje se isplaćuju uz financiranje, ali samo ako se poštuju određeni postupci.

Porezne olakšice i plaćanja uz financiranje

Sumnje u vezi kredita

finansiranje

Za djela koja se mogu pripisati projekti obnove zgrada i od obnovu energije postojećih zgrada možete iskoristiti porezne olakšice ako je plaćanje izvršeno putem financijskog praćenja finansiranje potrošnje na poreznog obveznika?
Da, moguće je, ali pod određenim uvjetima. Da biste razumjeli, nastavite s redom.

Načini plaćanja za odbitak od renoviranja zgrade i uštede energije

načina plaćanja za odbitak od obnove zgrada navode se u članku 16. bis, stavak 9. TUIR-a (Konsolidirani zakon o porezu na dohodak), koji se pak odnosi na članak 1. stavak 3. Uredbe ministra financija u dogovoru s ministrom javnih radova 18. veljače 1998., br. 41, koji navodi: plaćanje odbitnih troškova vrši se bankovnom doznakom navodeći razlog plaćanja, porezni broj korisnika odbitka i porezni broj ili porezni broj subjekta u čijem je iznosu izvršen prijenos.
U istoj Uredbi iz 1998. također se navodi da se odbitak na renoviranje zgrada ne priznaje ako se plaćanja vrše prema drugim metodama od onih predviđenih u članku 1. t
načina plaćanja za odbitak od uštede energije umjesto toga navedeni su u međuministarskoj uredbi od 19. veljače 2007. i naknadnim izmjenama i dopunama. Članak 4. stavak 1. točka c) propisuje da oni koji žele iskoristiti porezne olakšice za uštedu energije moraju izvršiti plaćanje troškova bankovnog ili poštanskog prijenosa navodeći razlog plaćanja, porezni broj korisnika odbitka i porezni broj ili porezni broj subjekta u čiju je korist izvršen prijenos.
Oznaka vrijedi za fizičke osobe, ustanove i subjekte koji nemaju poslovni prihod. Porezni obveznici koji ostvaruju poslovni prihod oslobođeni su obveze plaćanja bankovnim ili poštanskim prijenosom. Za ove subjekte dokaz o troškovima može se sastojati od druge odgovarajuće dokumentacije.
U praksi, za pojedince, načini plaćanja potrebni za ta dva porezna odbitka su isti, iako su regulirani različitim propisima.

Isplate putem financiranja

Agencija za prihode, sa cirkular broj 11 / E od 21. svibnja 2014. godine, vrlo je dobro razjasnio slučaj isplata za odbitak poreza na obnovu zgrada i uštedu energije i provedenih kroz finansiranje.

financiranje restrukturiranja

Porezni obveznik, za koji je financijsko društvo odobrilo kredit, može ostvariti porezne olakšice ako društvo koje plaća kredit plaća naknadu dobavljaču prijenos banci ili pošti u kojoj se pojavljuju sve podatke koje smo prethodno naveli i diktirali propisima, odnosno razlogom plaćanja sa završetkom porezne olakšice, porezni broj osobe u čije ime se vrši plaćanje, porezni broj ili porezni broj subjekta u čiju korist prijenos je izvršen.
Sjetite se da, što se tiče kauzalni, financijsko društvo će morati unijeti ispravne normativne reference u skladu s vrstom odbitka za koje je namijenjeno. Za odbitak od obnove zgrada, ako model bankovnog prijenosa već nema okvire za označavanje ili posebna polja za popunjavanje, možete upotrijebiti ovu izjavu u razlogu za plaćanje: bankovni transfer koji se odnosi na građevinske radove koji daju pravo na odbitak predviđen člankom 16. bis predsjedničke uredbe 917/1986 i naknadnim izmjenama i dopunama - plaćanje fakture br. del u korist p iva .
Za odbitak od uštede energije normativne reference će se promijeniti: bankovni transfer koji se odnosi na radove uštede energije koji daju pravo na odbitak koji se zahtijeva Zakonom 296/2006 i naknadnim izmjenama - Plaćanje računa n. del u korist p iva .
Važno je da financijska tvrtka dostavi poreznom obvezniku potvrda bankovnog ili poštanskog prijenosa dobavljaču usluge, račun koji se mora čuvati i izlagati prilikom eventualnih provjera od strane Agencije za prihode.

obnova

Konačno je dobro izvijestiti da jegodine referenca za izdatke za potporu u svrhu poreznih odbitaka bit će ona u kojoj je financijska institucija izvršila prijenos pružatelju usluga. Počevši od sljedeće godine, porezni obveznik može početi koristiti odbitak tako da ga uključi u poreznu prijavu.
Ukratko, moguće je iskoristiti porezne olakšice za obnovu zgrada i uštedu energije u slučaju da posao financira financijsko društvo nakon financiranja troška poreznom obvezniku, pod uvjetom da financijski slijedi upute za prijenos i dostaviti potvrdu poreznom obvezniku.Video: