Sukcesija u najmu

Zakup, kao i gotovo svi ugovori, obvezuje samo stranke koje ga potpisuju, ali zakon predviđa iznimke od tog načela.

Sukcesija u najmu

Casa

Najam je ugovor s kojim se stranka obvezuje da će drugi uživati ​​u pokretnoj ili nepokretnoj stvari na određeno vrijeme, prema određenom iznosu.
Ovo je definicija zakupa osiguran u struci. 1571 c.c.
Dva dijela: zakupodavac (koji omogućuje uživanje) i dirigent (koji ima koristi od toga).
Izvan formalnih podataka s jedne strane i s druge strane može biti više ljudi: razmislitestan u zajedništvu između muža i žene (ili možda između braće, itd.); za sigurnu pravilnost ugovora dobro je da ga oboje potpišu.
Stanari mogu biti i više od jednog: uvijek razmislite o slučaju muža i žene ili stanovima koji se iznajmljuju studentima za koje se preferira jedinstveni ugovor za iznajmljivanje kreveta.
Ugovor je, kaže se, vrijedan samo između stranaka; u slučaju najma, međutim, stvari nisu baš takve. Da vidimo zašto.

Najmodavac i sukcesija u najmu

Što će se dogoditi ako, u stalnom najmu, vlasnik nekretnine prodaje ili umire?
Što se tiče prve hipoteze, premaumjetnost. 1602 cc.
Treći kupac koji je dužan poštivati ​​najam preuzima prava i obveze koje proizlaze iz ugovora o najmu.
Za slučaj smrti situacija nije drugačija: prema Vrhovnom kasacijskom sudu, Smrt stanodavca podrazumijeva samo subjektivnu modifikaciju zakupnog odnosa uz zamjenu nasljednika u položaju najmodavca i njegove obveze i odgovarajuću dužnost stanara da ispuni obvezu vezanu za plaćanje naknade. (vidi Kasacijsku presudu br. 1811/89).
Jasno je da je položaj nasljednikau takvim je slučajevima bitno sličan onome kupca.

Dirigent i sukcesija u najmu

Locazione

Ne mijenja se mnogo za slučaj mijenjati i subjekt koji provodi, ali u ovom slučaju preuzimanje ugovornog položaja moguće je samo pod određenim uvjetima.
Oni su identificiraniumjetnost. 6 od l. br. 392/78, rubricated Sukcesija ugovora, koji glasi:
U slučaju smrti najmoprimca, supružnik, njegovi nasljednici i rođaci i rođaci koji su s njim povezani obično žive u ugovoru.
U slučaju sudskog razdvajanja, prestanka braka ili prestanka građanskih posljedica istog, u zakupu drugi supružnik naslijedi stanara, ako mu je sudac dodijelio pravo na stan u obiteljskoj kući.
U slučaju sporazumnog razdvajanja ili ništavosti bračne zajednice, drugi supružnik uspije ako je drugi dogovoren.
Ustavni sud, s kaznom iz 1988. godine, intervenirala je u zakonu kako bi ga prilagodila nekim stvarnostima koje zakonodavac nije razmatrao, ali je u biti sličan.
Tako je s presuda od 7. travnja 1988., br. 404, odlučeno je proširiti primjenu standarda:
a) u slučaju smrti stanara, kohabiting više uxorio događa se u najmu;
b) primjena trećeg stavka također je proširena na slučaj činjenično razdvajanje i hipotezi o stanaru koji je prestao živjeti zajedno, u korist već suživota kada postoji prirodno potomstvo.

Uspjeh u ugovoru ima vrlo specifične posljedice:
a) nasljednik preuzima istu poziciju stanara i stoga je dužan platiti najamninu i troškove stanovanja (osim posebnih sporazuma u slučaju razdvajanja, sporazumi između razdvojenih supružnika);
b) nasljednik mora platiti svoj dio kotizacija kao da je dirigent;
biće hipotezu sukcesije kojom upravlja zakon ponovno pisanje ugovora nije nužno, ali je preporučljivo učiniti sve kako bi se u potpunosti regulirao bilo koji odnos između novih dijelova.
Ništa ne sprečavakonačno, na što se, čista uzročnost, dijelovi ugovora na obje strane mogu mijenjati istovremeno.Video: