Standardi uštede energije

Efikasnost i ušteda energije, kao što svi znaju, usmjereni su na smanjenje potrošnje fosilnih goriva i smanjenje emisija onečišćujućih tvari.

Standardi uštede energije

učinkovitost a uštede energije, kao što svi znaju, usmjerene su na smanjenje potrošnje fosilnih goriva i smanjenje emisija onečišćujućih tvari u atmosferu. Prvi korak u tom pogledu je učinkovito projektiranje zgrada i sustava koji su u njima prisutni u slučaju novi postignuća u oba slučaja renoviranja.
Prvi zakoni o štednji energije u našoj zemlji mogu se smatrati brojem 373 iz 1976. i poznatim zakonom br. 10 iz 1991. godine. racionalan energija, ušteda energije i razvoj obnovljivih izvora energije, koji su stvoreni za reguliranje termotehničkog sektora optimizacijom i smanjenjem potrošnje energije u najvećoj mogućoj mjeri, u stvarnosti on nije pružio praktične alate potrebne za to.
Međutim, zakon 10/91 već je dugo bio na razini europska, prije svega u ovome prvi plan teorijskih sadržaja, kao što je podjela teritorija na geografska područja s određenim razdobljima vježbanja i klimatskim podacima, kao što su prosječne mjesečne temperature, brzine vjetra i koeficijenti izloženosti. Dvije uredbe koje je trebalo regulirati provedba bile su predsjedničke uredbe 412 iz 1993. i predsjedničke uredbe 551 iz 1999. godine.

energija vjetra se neprestano širi

U stvarnosti smo u našoj zemlji počeli nešto raditi praktičan za smanjenje potrošnje energije tek od sredine prvog desetljeća novog tisućljeća i novog skupa pravila uzetih kao referenca.
Drugi val pravila o štednji energije počinje od 1997. godine, godine poznate po izdavanju tzv. Protokola br Kyoto.
Vrlo kratko s gore spomenutim protokolom koji je imao globalni odjek, države članice su se obvezale na smanjenje emisija ugljičnog dioksida radi veće zaštite okoliša. Prihvaćanje Protokola iz Kyota u Europi došlo je s Uredbom Zajednice 2002/91 / EZ kojom je državama članicama propisana obveza izrade i usvajanja metodologija za izračunavanje potrošnje energije zgrada, najnovijih ažuriranih metodologija provedbe Zemlja je imala prije nekog ljeta.
Na nacionalnoj razini, Uredba Zajednice 2002/91 / CE je provedena kroz zakonsku uredbu 192 od 19. kolovoza 2005.: Provedba Direktive 2002/91 / EZ o energetskim svojstvima zgrada, ispravljena i dopunjena zakonskom uredbom 311 od 29. prosinca 2006. godine: Korektivne i dopunske odredbe Zakonske uredbe 192 od 19. kolovoza 2005. godine.
3. Tožujka 2008. Tgodine objavljen je Zakonodavni dekret 115, koji je imao. T ciljevi da se nadoknadi nepostojanje provedbenih uredbi Zakonodavni dekret 192, koji propisuje obvezu upućivanja na Tehničku specifikaciju UNI / TS 11300 Dijelovi 1 i 2 za izračun energetskih potreba zgrada i derogacijom prethodnih UNI standarda.
Dana 2. travnja 2009. godine objavljen je Dekret predsjednika Republike 59, Uredba o provedbi zakonske uredbe 192 i zakonske uredbe 311. U lipnju iste godine Uredbom predsjednika Republike 59/09 dopunjene su Nacionalne smjernice za energetsku certifikaciju zgrada.
Prvi direktiva Europski o uštedi energije u zgradama EPBD (Direktiva o energetskoj učinkovitosti zgrada) iz 2002. (Direktiva 2002/91 / EZ). U 2010. godini izašlo je novo izdanje ove direktive, 2010/31 / EU, koja je zapravo započela reviziju.

Europsko zakonodavstvo

DIREKTIVA 2010/31/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 19. svibnja 2010. o energetskoj učinkovitosti zgrada (preinaka).

Europa kći Jupitera

DIREKTIVA 2009/28/EC EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora, o izmjeni i naknadnoj ukidanju direktiva 2001/77 / EZ i 2003/30 / EZ.
DIREKTIVA 2006/32/EC EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 5. travnja 2006. o učinkovitom krajnjem korištenju energije i energetskim uslugama i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/76 / EEZ.
DIREKTIVA 2002/91/EC EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 16. prosinca 2002. o energetskoj učinkovitosti zgradaVideo: