Etažno stubište: posjed, čišćenje, održavanje, troškovi

Etažne stepenice pripadaju svim kondominijima ili onima koji ih koriste: s kojim se većinom odlučuje za održavanje i čišćenje?

Etažno stubište: posjed, čišćenje, održavanje, troškovi

Stubište u stambenoj zgradi: što znati

stepenice to su oni konstrukcijski elementi zgrade koji dopuštaju da dođu do različitih katova od kojih je sastavljen, i zajedno, jedinice nekretnina koje su smještene u njima.

Etažno stubište


etažno stubište spominju se među elementima koji, premaumjetnost. 1117 c.c., treba razmotriti zajedničke dijelove, osim ako u naslovu nije drugačije navedeno.
Što to znači? Ova izjava znači da je stubište je etažno, kao pomoćni i strukturni element koji obavlja funkciju zajedničku svim kondominijima, ali da vrijednosni papiri (pročitati kupoprodajne akte, ili ugovorne odredbe vezane uz njih) mogu imati drugačije.
Zapravo, to nije rijetkost, osobito u male i vrlo male stambene zgrade - tzv. minimalni etažni stanovi - vidi dokumente nabave u kojima je vlasništvo stepenica, od prizemlja do posljednjeg (obično prvog) rezervirano za vlasnike ovog dijela zgrade. Od stepenica je korisno upamtiti ga, a vlasnici trgovina i općenito jedinice nekretnina koje imaju pristup s ulice moraju se smatrati suvlasnicima (Cass. 10. srpnja 2007. br. 15.444).
S obzirom na ovu opću situaciju, treba odmah odrediti iznimku: kondominij.
U pogledu raspodjele troškova, čl. 1123, treći stavak, c. određuje da u slučaju da zgrada ima više stepenica, dvorišta itd. namijenjeni za opsluživanje dijela cjelokupne zgrade, (npr. višestambena zgrada sa mjerilom A, B, C), tada troškove vezane uz njihovo održavanje snosi grupa etažnih kuća koje imaju koristi od toga.
Jurisprudencija (vidi među mnogima Cass. br. 12641/2016) je godinama bio orijentiran u smislu prepoznavanja - u kontekstu kondominijuma - pravnog dostojanstva dijela kondominija. To znači da se ne uzima u obzir samo u svrhu raspodjele troškova, već i kao referentni entitet za grupu etažnih kuća u svrhu dodjeljivanja vlasništva i odgovornosti. Ukratko, ako u Skala A postoji dizalo, od toga će biti vlasnici, osim za različite nazive, samo vlasnici Scale A.

Slijetanje i hodnici dio su stepenica

Ujedinjeni ljestvica tu je, u gotovo svim slučajevima, stubištepolica koja intervenira između stubišta i druge, ili da omogući pristup jedinicama nekretnina, ili jednostavno kao spojni element između dvije rampe.
Na kondominijumu slijetanja, kao što je identificirano i opisano, nema sumnje. U tom smislu, navedeno je da su slijetanja, s obzirom na njihovu karakterističnu funkciju pristupa različitim etažama zgrade u etažnom vlasništvu, osim ako nije drugačije dogovoreno, u suvlasništvu svih etažnih kuća, sa svime što se svodi na korištenje i ograničenja prava pojedinaca (Zakon iz Salerna od 23. listopada 2015. godine br. 4386 e Cass. 30. lipnja 2016., n. 13.450).
Isti zaključci mogu se postići jer pored uzlijetanja na različitim katovima postoje i bogovi koridori koji omogućuju pristup domovima u isključivom vlasništvu. S obzirom na te okolnosti, najrazumniji se mogu pojavitiprigovor s ciljem da se ti dijelovi zgrade dovedu u djelomičnu kondominij ili između elemenata isključivog vlasništva, gdje se stavljaju u službu jedne jedinice nekretnina.

Održavanje stepenica


Za Kasacijski sud, osim ako se naslovi ne rasporede na takav način, to nije tako.
Suci legitimnosti, iako priznaju uvjerljivost upravo iznesene teze (možda bi bilo bolje potvrditi sugestivnost istog), ipak su utvrdili da se u tom smislu ne može zaključiti, tj. Da se koridori mogu smatrati svojstvima ograničenim na nekoliko uvjeta, ili onima koji ih koriste, budući da nisu opremljeni autonomijom u odnosu na prednji dio hodnika, barem kao volumen prostora i zraka, kao i sa estetskog gledišta. (Cass. 10. listopada 2007., br. 21.246).

Održavanje i čišćenje etažnih stepenica

Čini se očiglednim, čak i samo na prvi i površni pristup, da etažno stubište vlasnici kuća koriste se u različitoj mjeri.
Vlasnik prvog kata je intuitivan, koristi svoj stepenice u drugačijoj mjeri (obično niže) od onih koji žive na drugom. Imajte na umu: govori se o potencijalnoj upotrebi, a ne o stvarnoj upotrebi: ukratko, stilovi i životne navike ne računaju se, na primjer, na činjenicu da sporadično (npr. Da imaju pristup pločniku) svatko može koristiti stepenice.
od etažno stubišteu svrhu gore navedene imovine i troškovi koji će se odmah razmotriti dio su tzv. kutije (zidovi koji ih sadrže, tako da je Cass. 7. svibnja 1997., br. 3968) bujica, odnosno krajnje okruženje cijelih stubišta (Kasacijska 13. prosinca 2013., br. 27942).

S kojim odlukom kvoruma odlučuje o održavanju etažnih stepenica

  • Obično i izvanredno održavanjeglasovati većinom nazočnih koji predstavljaju najmanje jednu trećinu vrijednosti zgrade;
  • izvanredno održavanje od velike važnosti: glasovati većina prisutnih koji predstavljaju najmanje polovicu vrijednosti zgrade.

Cijena etažnih stepenica


u li čišćenje apartmana odluke koje se odnose na izbor tvrtke ugovornice, koje moraju biti registrirane u određenim ulogama koje se održavaju u Gospodarskoj komori, uzimaju se uz većinu naznačenu za redovno održavanje.

Raspored troškova održavanja i čišćenja stubišta

Različita mjera uporabe skala utječe na sudjelovanje u trošak koje proizlaze iz tih aktivnosti.
Jasno odrediti da jeumjetnost. 1124 građanskog zakonikaprema kojima se troškovi održavanja (obični i izvanredni), kao i rekonstrukcija stepenica moraju podijeliti između višestambenih zgrada, osim ako nije drugačije dogovoreno (tj. ako ne postoji drugačiji sporazum između svih apartmana).

Kako je raspodjela troškova održavanja za stubište na etažama?

  • Pola na temelju tisućinki vlasništva;
  • Pola zbogvisina plana.

U slučaju djelomičnog kondominijuma podjela troškova će se održati između jedine zainteresirane grupe.
Sve naknade za održavanje dijelova finih stepenica navedenih ovdje (stepenice, sanduci, tornjevi, hodnici, slijetanja itd.) podliježu kriteriju podjele prema čl. 1124 c.c.
Smatra se da isti kriterij treba primijeniti i na čišćenje stubišta, iako nije bilo nikakvih nedostataka koji bi ukazivali na to da bi se trošak za ovu uslugu trebao podijeliti samo zbog kriterija visine plana (Kasacijski sud 12. siječnja 2007. br. 432).Video: