Odnosi s parovima, korištenje stambenog prostora i pravo

Brak, suživot, djeca, razdvajanje, jedno od dvoje umire? Korištenje stana središnje je pitanje u vezi s parovima. Ali što zakon predviđa?

Odnosi s parovima, korištenje stambenog prostora i pravo

Brak i stanovanje

par i stanovanje

Najjednostavnije pitanje koje se nesumnjivo odnosi nakuća pod brak, pravni odnos detaljno reguliran zakonom.
U ovoj disciplini reference na život su višestruke:čl. 143 c.c.što se nas tiče, predviđa, među dužnostima koje proizlaze iz braka, ono što je od divlji brak, kao i od pružanje pomoći uzajamno (i materijalno i moralno).
L 'napuštanje kućna adresa i povreda obveze pružanja usluga čak predstavljaju nezakonit čin kriminalac, pod uvjetom daumjetnost. 570 c.p.i kažnjeni kaznom zatvora do jedne godine ili novčanom kaznom od 103 do 1032,00 eura.
Dok,umjetnost. 144 c.c., propisuje da supružnici osigurati obiteljska rezidencija.
Konačnoumjetnost. 146 c.c., osigurava daotuđenje bez opravdanog razloga iz obiteljskog prebivališta i odbijanja povratka, oni manje ostvaruju pravo na pomoć o kojoj je riječumjetnost. 143 c.c..

Razdvajanje, razvod i stanovanje

Sa odvajanje i razvod stvari se mijenjaju, ali ne u potpunosti.
Zapravo, prijedlog zahtjeva za razdvajanje, poništenje, raspuštanje ili prestanak građanskih posljedica braka čini dužnost suživota (v. umjetnost. 146 c.c..), toliko da je zahtjev za odvojenim sudskim postupkom izvediv upravo ako postane nastavak suživota je nepodnošljiv (V. umjetnost. 151 c.c..), ali neke dužnosti ostaju.
Što se tiče doma, ako jesi djeca (protiv kojega je roditelj uvijek obavezan), jedan od njih će ostaviti drugog da živi zajedno s djecom u obiteljskom domu.
Za jasno prevladavajuću sudsku praksudodjelu obiteljske kuće ona je povezana s zaštitom djeteta, osobito ako je maloljetna i ne može se urediti u odsutnosti potomstva.
Smatra se da se zadatak ne primjenjuje kao ekonomska pomoć slabijem supružniku, već da se želi što više očuvati svijet u kojem je dijete do sada raslo.
Obveza napuštanja obiteljske kuće drugoj osobi također može ustrajati u razvodu.
Zapravo,čl.6, L. n. 898/1970 o razvodu predviđa: Dom u obiteljskoj kući je u prednosti u odnosu na roditelje kojima su djeca povjerena ili s kojima djeca žive izvan punoljetne dobi. U svakom slučaju, u svrhu dodjele, sudac će morati procijeniti ekonomske uvjete supružnika i razloge za odluku i favorizirati slabijeg supružnika.

Stanovanje, brak i sukcesija

par kod kuće

Što se događa u vrijeme smrt jednog od dva supružnika?
Mi tvrdimo da pravila o tzv. Sukcesiji potreban oni su oni koji rezerviraju određene kvote nekim subjektima, bez obzira na odredbe testamentni, ako ih ima, ili u nedostatku njih ili ako nisu potpuni ili su još uvijek ništavi, otkazani ili odbijeni odricanjem, bez obzira na pravila koja isti kod osigurava sukcesijom legitiman (V. Članci. 565 i dalje. komercijalni šifra.).
Što se tiče našeg predmeta, u kontekstu ovih pravila, koja su zapravo obvezna, u slučaju smrti jednog od dva supružnika,umjetnost. 540, c.2 c.c, rezerva u korist preživjelog supružnika je pravo boravka kuće koja se koristi kao obiteljska rezidencija a pravo korištenja namještaja ako je u vlasništvu pokojnika ili uobičajeno.
Pravo boravka, što se ovdje tiče, uređeno jeumjetnost. 1022 i ss. komercijalni šifra. to je pravo prava uživanja u stanu koji pripisuje nositelju živjeti ga ograničeno na njegove i obiteljske potrebe.
To pravo može nastati kao rezultat ugovora, oporuke, zakona ili usucapion.
Isti drugi stavakumjetnost. 540 c.c.., dakle, utvrđuje te izreke prava teže na raspoloživi dio i, ako to nije dovoljno, za ostatak na udio rezerve supružnika i eventualno na kvotu rezerviranu za djecu.
Dostupan dio je onaj koji ostaje nedostupan ili nedostupan, tj. Onaj koji je zakonom nametnut tzv.

Stanovanje, razdvajanje i sukcesija

par kod kuće

Također, u kontekstu pravila o sukcesiji koja je potrebna, ona tada imaumjetnost. 548 c.c., koji Supružnik koji nije optužen odvajanje sa presudom donesenom u presudi... ima sebe prava nasljednika supružnika nisu odvojena.Prognoza je odsutna u slučaju naknade za razdvajanje; zapravoumjetnost. 548 c.c. zatim osigurava da supružnik koji je optužen za pravomoćnu presudu ima pravo samo na životnu naknadu ako je u vrijeme otvaranja sukcesije uživao u hrani koju je trebao platiti preminuli suprug...
Ista odredba primjenjuje se u slučaju da se razdvajanje odnosi na oba supružnika.
Slično tome, uzastopno legitiman l 'umjetnost. 585 c.c., daje to Supružnik koji nije optužen za odvajanje s konačnom kaznom ima i sebe prava nasljednika supružnika nisu odvojena. U slučaju da je supružnik optužen za odvajanje posljednjom kaznom, odredbe drugog stavka. TČlanak 548.
Pitanje: navedena odredbaumjetnost. 548, stavak 1 c. to uključuje i proširenje na izdvojenog preživjelog supružnika bez zaduženja za pravo boravka na koje se upućujeumjetnost. 540 c.c..?
Odgovor daje sudska praksa: na primjer, utvrđeno je (a to izgleda prevladavajuća orijentacija) da ako izvanbračna zajednica prestao je u vrijeme smrti jednog od dvojice, nije može postojati obiteljska kuća i stoga ne može biti prava za drugu bivši umjetnost. 540, co.2 komercijalni šifra, (V. Cass. br. 13407/2014).
S druge strane, vjeruje se da je pravo opravdano ne za materijalne potrebe vezane uz stanovanje, već za moralne potrebe vezane uz očuvanje sjećanja na ono što smo zajedno živjeli.
U tom smislu je uspostavljen Ustavni sud (poslana. br. 310/1989da su interesi koje zakon nastoji zadovoljiti sjećanje na nestalog supružnika, održavanje životnog standarda, društvenih odnosa i statusnih simbola u braku, ponašati neprimjenjivost, inter alia,umjetnost. 1022 cod. CIVkoji regulira opseg prava boravka u odnosu na potrebe stanara.

Stanovanje, suživot i sukcesija

U slučaju suživota, u ovom kao iu drugim područjima, odredbe zakona koje daju suživotu određeno pravo su rijetke.
Što se tiče sukcesije, rečenica je upravo citirana Ustavni sud zatim je odbacio (što se nas tiče) dopustivost pitanja ustavne legitimnostiumjetnost. 540 c.c., koji je predviđao pravo bivanja supružnika, a ne suživota, navodeći da operacija koja je bila potrebna, kako bi uključila izvanbračnog sljednika među nasljednike, nije spadala u njegovu nadležnost, nego u zakonodavca.
Sudska praksa je u nekim slučajevima prepoznala stjecanje prava na boravak nepovoljno posjedovanje dobrobiti suživota pokojni, nakon dvadesetogodišnjeg posjedovanja imovine (vidi za. Tribunal Saluzzo 26/03/2009).
U drugim slučajevima, međutim, ovo stjecanje je odbijeno (npr. U Cass. br. 9786/2012).
Isto se pitanje pojavljuje iu odsustvu smrti, na primjer u slučaju tjeranje od imovine jednog od drugoga na drugo ili od treće strane; u nekim slučajevima je priznata zaštita od oduzimanja imovine (vidi, npr. Cass. br. 7214/2013 i Cass. br. 7 od 2014).

najam

odvajanje i dom

Ako je nekretnina iznajmljena, zahtjev jeumjetnost. 6, L. n. 392/1978.
Ovaj članak je prvotno predviđen: U slučaju smrt stanara, supružnika, nasljednika i srodnika koji su s njime povezani, uobičajeno ga žive u ugovoru.
U slučaju sudska razdvajanjao raskidu braka ili o prestanku građanskih učinaka istih, u ugovoru o najmu se stanar odnosi na drugog bračnog druga, ako mu je sudac dodijelio pravo na stan u obiteljskoj kući.
U slučaju sporazumno razdvajanje ili od ništavnost drugi supružnik se dogodi stanaru ako se tako slaže.
Sa rečenica n. 404 od 1988 Ustavni sud je ovaj članak proglasio neustavnim ovim uvjetima:
Proglašava ustavnu nezakonitostumjetnost. 6, prvi stavak, Zakona od 27. srpnja 1978, br. 392 (Disciplina zakupa urbanih zgrada), u dijelu u kojem ne uključuje među nasljednicima u vlasništvu ugovora o najmu, u slučaju smrt stanara, sustanara više uxorio;
Proglašava ustavnu nezakonitostumjetnost. 6, treći stavak, Zakona od 27. srpnja 1978., br. 392, u dijelu u kojem ne predviđa supružnika zapravo odvojeno to se dogodi dirigentu, ako je između ta dva dogovoren;
Proglašava ustavnu nezakonitostumjetnost. 6, Zakona od 27. srpnja 1978, br. 392, u dijelu u kojem ne predviđa sukcesiju ugovora o najmu stanaru koji ima prestao suživota, u korist već suživota kada postoji potomak prirodno.
S druge strane, pitanje ustavne legitimnosti koje se odnosi na nepostojanje sukcesije u ugovoru od strane sustanara koji je ostao vlasnik zgrade, ali u odsutnosti od potomak - u slučaju prestanka suživota - još nije prihvaćen.Video: