Registracija kratkih najma

Zakup za razdoblja kraća od trideset dana, koji se često koristi za zadovoljavanje turističkih potreba, ne podliježe obvezi registracije.

Registracija kratkih najma

Ugovor o najmu

Ljetnim odmorima na pragu lako će se pribjeći ugovorni oblici za sezonske potrebe, Lokacije od kratko trajanje: nekoliko dana, nekoliko tjedana ili najviše mjesec dana. Važno je znati što učiniti kako bi bilo ispravno sa stajališta porez i porez.

Ugovor o najmu

najam je ugovor s kojim dio, nazvan stanodavac, daje drugom, rečenom zakupcu, uživanje u imovini (pokretnoj ili nepokretnoj) određeno vremensko razdoblje nakon uplate novčanog iznosa, nazvanog naknada.
najam uređuje niz zakona, među najvažnijim je korisno zapamtiti:
a) civilni kodkoji regulira temeljne aspekte i obavlja funkciju općeg pravila;
b) la zakon br. 431/98 diktiran za regulaciju zakupa za stambenu uporabu;
c) zakon br. 392/78 (takozvani zakon o pravičnoj najamnini) koji regulira najam za korištenje različit od stambenog, kao i, na preostaloj osnovi, neke aspekte iznajmljivanja kuća (mislim na troškove etažnog vlasništva, sukcesiju u ugovoru, itd.).
Ne smiju se zaboraviti pravila fiskalne prirode diktirali da reguliraju odnose zakupa s poreznim vlastima. Dva od svih:
a) predsjednički dekret br. 131/86 to jest, jedinstveni tekst odredbi o porezu na registraciju;
b) čl. 1, stavak 346 Zakona br. 311/04, poznatiji kao Zakon o financijama za 2005., u stvari, u kojem je navedeno:
Najmovi, ili u svakom slučaju predstavljaju relativna prava uživanja u jedinicama nekretnina ili njihovih dijelova, bez obzira na to kako su propisani, su ništavni ako, nakon što se približe uvjetima, nisu registrirani.

Registracija zakupa

Registracija zakupa

registracija to nije ništa drugo nego podnošenje akta lokalnoj Uredu za unutarnje prihode kako bi se ispunila uplata takozvanog poreza na registraciju.
normalno vlasnika kuće (ali operaciju može izvršiti i stanar) odlazi u te urede i pohranjuje dokument za registraciju.
predsjednički dekret 131/86 sadrži u sebi stopu koja vam omogućuje da odredite trošak poreza.
U svakom slučaju, može ovisiti o izboru poreznog režima od strane vlasnika nekretnine, razmisliti o režimu tzv. Suhog kupona.
U slučaju izbora običnog režima porez snosi ih strana jednako, osim ako nije drugačije dogovoreno (vidi članak 392/78).
Što se tiče vremena registracije, sukladno čl. 13 od d.p.r. br. 131/86:
Registracija djela koja podliježu u određenom roku moraju se zahtijevati, osim u slučajevima predviđenim člankom 17. stavkom 3-bis, u roku od dvadeset dana od dana nastanka djela u Italiji, u roku od šezdeset dana ako je osnovano u inozemstvu..
Zapravo, za zakup, rok je trideset dana zbog razloga vezanih uz plaćanje poreza.
L 'neuspjeh registracije podrazumijeva ništavnost trenutnog ugovora o najmu, čak i ako bi kasnija registracija trebala spasiti učinke ugovora. Korištenje uvjetnog, nikad kao u ovom slučaju, nužno je jer se radi o procjenama na temelju sudskih presuda.

Najmovi na kraće razdoblje

Zapravo Financijski za 2005. godinu je naveo da se ugovor smatra nevažećim ako se, sukladno uvjetima, ne registrira.
Koji su to uvjeti?
nesumnjivo trajanju ugovora Ona predstavlja jedan.
U jednom cirkularno pismo iz 2011. godine Inland Revenue, analizirajući neke aspekte tzv. suhog kupona, mogao je odrediti (bolje ponoviti) koje ne podliježu obvezi registracije (a time i plaćanja povezanog poreza) zakupa nekretnina, koje nisu formirane javnim ili autentičnim privatnim pismom, u trajanju od najviše trideset dana u godini.
Agencija sama precizirao je to trajanje ugovora mora se odrediti izračunavanjem svih leasing odnosa, čak i za vrijeme trajanja manje od trideset dana, tijekom godine s istim najmoprimcem (Usp. kružni n. 12 od 16. siječnja 1998).
U tim slučajevima nema trenutačne obveze registriranja i plaćanja poreza vezano samo za porezne prijave (u kojima se mora pojaviti dobit od plaćene naknade).Video: