Dopuštenje za gradnju i tihi pristanak

Dozvolu za gradnju može se izdati institutu tihe suglasnosti ako je u prijavi za njegovo dobivanje prisutan opis dizajnera.

Dopuštenje za gradnju i tihi pristanak

Građevinska dozvola

Građevinska dozvola

dopuštenje za gradnju to je odobrenje koje izdaje općinska uprava za provedbu određenih građevinskih aktivnosti.
Članak. 10 d.p.r. br. 380 od 2001 (Konsolidirani tekst o gradnji) određuje koji su zahvati u izgradnji podložni zahtjevu za izdavanje građevinskih dozvola.
Mnogo toga, u ovom slučaju, imaju regionalnim i lokalnim propisima koji integriraju, dajući značajnu sadržaj, odredbe sadržane u uredbi br. 380, kako reći: čitanje ove odredbe nije dovoljno da bi se razumjelo koje su intervencije kojima je potrebno ovo odobrenje.
U biti, biti manje nejasni i detaljniji, nove zgrade i renoviranja koja uključuju radikalne preobrazbe postojećih zgrada podliježu građevinskim dozvolama.
Sljedeća čl. 11 određuje karakteristike građevinske dozvole pojašnjavanjem istog:
a) izdaje se vlasnik vlasnika ili tko ima pravo da ga zatraži (npr. plodouživalac).
b) je prenosivzajedno s imovinom, nasljednicima ili opunomoćenicima (možete kupiti zemljište s odobrenim projektom i izdanom građevinskom dozvolom). Prema tome, prema zakonu, vlasništvo nad građevnom dozvolom ne utječe na vlasništvo nad nekretninom ili druga stvarna prava koja se odnose na zgrade koje su nastale kao posljedica njezina puštanja (kako reći: ako je dozvola dodijeljena Tiziou, ali kuća koju je izgradio Gaj, prva činjenica neće utjecati na potonje);
c) konačno, izdavanje građevinskih dozvola ne može ograničiti prava trećih osoba (Dobivanje dozvole za gradnju, na primjer, ne može značiti ograničavanje pravo gledanja našeg susjeda).
Članci 12 i 13 uređuju uvjete i nadležnost za izdavanje navedene građevinske dozvole. I ovdje temeljnu ulogu igraju regionalno zakonodavstvo i lokalni građevinski propisi.
Općenito govoreći, jest d.p.r. br. 380/01, odobrenje izdaje upravitelj ili upravitelj jedinstvene podružnice mjerodavne općine, ne dovodeći u pitanje primjenu zamjenskih ovlasti u regijama.
dozvola za izgradnju ima preciznu vremensku valjanost, Ne dovodeći u pitanje slučajeve produženja predviđenih zakonom, ustvari, onaj tko ga je dobio mora početi s radom u roku od jedne godine od njegovog dobivanja i mora obaviti operacije koje su odobrene u roku od tri godine od posljednjeg datuma (vidi članak 15. Predsjedničkog dekreta br. 01).

Vrijeme je za izdavanje građevinske dozvole

dozvola

Tizio želi izgraditi nekretninu i da bi to učinio, mora zatražiti odobrenje nadležne općine koja će biti izdana u obliku građevinske dozvole.
Koliko vremena je li općinska uprava izbjegla praksu?
Odgovor nije jedinstven ali to ovisi o vrsti intervencije u odnosu na koju je potrebna.
U načelu potrebno je najmanje tri mjeseca, ali ovisno o veličini općine (rok za zatvaranje postupaka u općinama čiji je broj stanovnika manji od 100.000 stanovnika je 60 dana - 120 za veće) za izradu predložene mjere kojoj se mora dodati još trideset za usvajanje upravnog akta) i složenosti prakse (te stoga i potrebnih zahtjeva za izmjenom i integracijom, itd.) može se postići čak i godinu dana ili više. Kako reći: mnogo toga ovisi o tome što želite učiniti i mnogo više od brzine nadležne uprave (članak 20. Uredbe br. 380/2001).
A ako je uprava on ne odgovara pod navedenim uvjetima?

Dopuštenje za gradnju i tihi pristanak

Ako uprava ne odgovori, mora se smatrati da je građevinska dozvola izdana zbog takozvanog instituta tihog pristanka (usp. umjetnost. 20, deveti stavak, d.p.r. br. 380/01).
potražnja za dobivanje građevinske dozvole, navodi umjetnost. 20, prvi stavak, d.p.r. br. 380/01 mora biti popraćena oznakom izjava kvalificiranog projektanta koji potvrditi sukladnost projekta na niz normi (pročitajte odobrene i usvojene instrumente urbanističkog planiranja, važeće građevinske propise i sektorske propise koji utječu na disciplinu građevinske djelatnosti s posebnim osvrtom na antiseizmičke, sigurnosne, protupožarne, higijensko-sanitarne propise u slučaju provjera ove sukladnosti ne uključuje tehničko-diskrecijske procjene, koje su automatske i ne zamjenjuju procjenu javne uprave, kao i pravila o energetskoj učinkovitosti).
Prisutnost Izjava dizajnera je preduvjet za formiranje tihe suglasnosti.
U jednom slučaju riješio je T.A.R. Abruzzo s rečenicom n. 486 predana - pologom na priboru - 3. prosinca 2014. došlo je do svađa oko buduće (ili ne) davanja građevinske dozvole na temelju navedenog tihog pristanka. To je bio slučaj za tvrtku koja ju je zatražila, ali ne i za općinu, koja je, iako s napomenom, najavila svoje poricanje (zapravo nikada nije formulirana).
T.A.R. odbio žalbu. Razlog? Prema riječima upravnih sudaca, u postupku je nedostajala tvrdnja dizajnera.
Prema riječima upravnih sudaca u Abruzzu, on ima temeljna funkcija zamjene motivacije javne uprave u slučaju neaktivnosti u završetku postupka u okviru predviđenih uvjeta. Ako nedostaje, onda se ne može reći da je prešutno pristanak ostvaren.
Ukratko, bez asseveracije, bez pristanka tišine.Video: