Djelomično plaćanje i raspodjela

Ako dužnik plaća samo dio dugova, može naznačiti koji dug plaća; inače rade kod ili vjerovnik (potonji u trenutku primitka).

Djelomično plaćanje i raspodjela

Imputacija dužnika

Imputacija djelomičnog plaćanja

Često se događa da onaj tko radi djelomično plaćanje iznosa koji također mora naznačiti što točno namjerava platiti i izjaviti da ne namjerava platiti drugima (jer ih, primjerice, osporava).
Čest je slučaj da je kondominium koji plaća samo dio stambene pristojbe i istodobno izjavljuje da ostali, prema njegovom mišljenju, nisu dužni.
Je li to ponašanje zakonito?
Ili vjerovnik može učiniti glave?
Prema l„Art. 1193 c.c., u slučaju da jesu više dugova iste vrste i dolazi do plaćanja parcijalandužnik može izabrati i naznačiti vjerovniku koji dug on odluči platiti u tom trenutku.
Elementi potrebni za primjenu pravila u komentaru su prisutnost više dugova (a ne jedan dug) iste vrste: što se podrazumijeva pod ovim izrazom?
Mora biti jedno većina obveznih izvješća o uslugama homogen.
Ne može se primijeniti ni ako je dug jedinstven, ili ako je dužnik više.
Odluka se može primijeniti između nekoliko vjerovnika ako jedan od njih ima pravo na isplatu drugog Cass. br. 14594/2005).
Oznaka je valjana - stoga vjerovnik ne može prigovoriti - samo ako se provodi u vrijeme plaćanje i to se ne može dogoditi kasnije; ako se to dogodi kasnije, nužno je dogovor s vjerovnikom (vidi npr. Cass. br. 3941/2002).
Ugovor će također biti potreban u trenutku plaćanja, ako dužnik želi uplatiti prvi iznos glavnice, a zatim kamate i troškove (v.). umjetnost. 1194 co.1 c.c.).

Plaćanje plaćanja po građanskom zakoniku

Kôd zatim označava kriterije koje vjerovnik mora slijediti u slučaju te naznake nije To se događa.
Stoga, kako bi, on će morati naplatiti plaćanje na istekli dug; između više isteklih dugova, manje osiguranih dugova; između više jednako osiguranih dugova, najteže za dužnika; među jednako teškim dugovima, do najstarijih.
Ako ti kriteriji ne pomognu, naknada se naplaćuje razmjerno različitim dugovima (umjetnost. 1193 c.c.., co.2).
Kriteriji koje nudi kôd vrijede samo za dugove koji nisu propisani (vidi, npr. Cass. br. 3941/2002).
Kriteriji koje nudi kôd interveniraju kako bi se riješila situacija nesigurnost, gdje, dakle, niti dužnik niti vjerovnik nisu iskoristili ovlasti imputacije predviđene kodom (vidi Cmagarac. br. 474/1975).

Obračun uplate od strane vjerovnika

Zapravo, čak i kreditor ima mogućnost imputirati izvršenu isplatu, ali ta imputacija je neosporna samo ako je učinjeno u vrijeme potvrda i bez njega rasprava u tom trenutku (v. umjetnost. 1195 c.c..).
Imputacija koju je izvršio vjerovnik - za razliku od onoga koji je izvršio dužnik - vrijedi, dakle, samo ako postojisporazum s druge strane.
Ako prigovor dužnika nedostaje, vjerovnikovo ovlaštenje je valjano i zakonski kriteriji navedeni u. Tumjetnost. 1193, cc co. 2 (V. Cass. br. 14766/2008).

Poravnanje plaćanja i dugova koji se osporavaju u etažnom vlasništvu

plaćanje

Jedan od najčešćih slučajeva je pripisivanje vjerovnika dugovima koje ima dužnik osporava.
Također se događa da nakon izvršenja ove optužbe, vjerovnik potvrdi preostali dug pred suca i dobije nalog plaćanja; očito će dužnik podnijeti prigovor tvrdeći da je platio dug za koji je vjerovnik dobio sudsku zabranu.
Pitanje je tipično za kondominiumske odnose: vrlo često se događa da dečko koji plaća kondominij plaća samo dio dospjelog duga i da na vlastitu inicijativu povjerilac, odnosno kondominium preko administratora, izdvoji isplatu dugovima koje izabere, a dugovi sporni od condòmino.
Kao što je rečeno, priča često završava na sudu.
Kako raspetljati robu u tom trenutku?
Prije svega, jasno je stavljeno do znanja može u vrijeme djelomične isplate navesti koje dugove namjeravaju platiti, isključujući sporne dugove.
S jedne strane tu je ideja da su dugovi za kondominij jedno jednog duga, pronalazeći svoj raison d'etre u asamo uzrok, osnovana obvezom doprinosa za troškove navedene u. tumjetnost. 1123 c.c., (za koje Troškove koji su potrebni za očuvanje i uživanje zajedničkih dijelova zgrade za pružanje usluga u zajedničkom interesu i za inovacije koje je većina razmatrala, snosi stambena zgrada razmjerno vrijednosti imovine svakog, osim ako nije drugačije dogovoreno).
Ako je pretpostavka da etažna dugovanja čine jedan dug, onda se zaključuje da se navedena pravila ne mogu primijeniti na navedene dugove. artt.1193 i ss. komercijalni šifra, (u tom smislu odlučili su, primjerice, suce drugog stupnja, a zatim su ih razriješili Cass. br. 5038/1998).
S druge strane umjesto toga postoji ideja, koja izgleda da prevladava, prema kojoj je ipak pitanje nekoliko dugova, za koje vrijedi opcija izvršenja kondominiuma koji je osporio obvezu plaćanja nekih stavki.
Vidi rečenicu Kasacijski sud br. 5038 od 2013 izjavljujući sljedeće načelo zakona: Kondominiumi, plaćanjem troškova za etažno vlasništvo, mogu naplatiti dugovanja za pojedine financijske godine i mogu isključiti, putem platnog instrumenta, da se plaćeni iznosi terete na sporna potraživanja.
Dug je stoga jedinstven, unutar opsega godišnjih troškova, ali se razlikuje između redovnih troškova različitih godina te između redovnih troškova i izvanrednih troškova i općenito između dugova koji su predmet zasebnog računovodstva (npr. Između redovnih troškova i vode ili grijanje).
Također u slučaju kondominiumskih naknada la izbor o tome što platiti ostaci dakle uvijek dužniku i, u ovom slučaju, kondomini.Video: