Uredi i profesionalni studiji u stambenoj zgradi

I? Uobičajeno je da s vremenom vlasnici nekretnina u stambenoj zgradi? zbog osobne prirode ili ponekad više

Uredi i profesionalni studiji u stambenoj zgradi

Uobičajeno je da s vremenom i vlasnici nekretnina koje se nalaze u višestambenoj zgradi, iz osobnih razloga ili ponekad samo da bi dobili više prihoda za slučaj prodaje, oni odlučuju promijeniti namjeravanu uporabu.

Ured u stanu


Uzmimo kao primjer, ali naravno da je legitimno pretpostaviti suprotno, slučaj u kojem želite pretvoriti jedinicu nekretnina namijenjenu građanskoj rezidenciji u ured.

Pretvaranje doma u ured: kada se to može učiniti?

Pitanje pronalazi vrlo jednostavan odgovor: promjenu namjene uvijek je dopušteno kada to ne zabranjuju lokalni i etažni propisi.
Vrijedi razumjeti značenje ove izjave.
Lokalni propisiOpći regulatorni plan (PRG), opći urbanistički plan (PUG), za općine koje su s njima opremljene, kao i ostale srodne instrumente planiranja, su regulatornim izvorima lokalne prirode pogledati kako bi se razumjelo je li na administrativnoj razini moguće nastaviti s promjenom namjene.
Nakon što je izvedivost operacije uspostavljena, zainteresirana strana mora uz pomoć kvalificiranog tehničara u uredu za planiranje i izgradnju nadležne općine, odgovarajući primjer u odnosu na intervencije potrebne za navedenu mutaciju (u suštini DIA, SCIA ili građevinska dozvola).
Poznato je da javna uprava, u izdavanju kvalifikacija potrebnih za bilo koju vrstu intervencije, uvijek radi ne dovodeći u pitanje prava trećih strana.
Ovom formulom podrazumijevamo da ljudi koji su strani odnosima između javnih tijela i zainteresiranih strana mogu da potvrde svoja prava koji mogu biti oštećeni ovlaštenim slučajem.
To nam omogućuje da se pozabavimo drugim argumentima koji leže u osnovi načelnog rješenja, odnosno ograničenja e zabrane koje proizlaze iz etažnih propisa.

Na koji način uredba o stambenoj zgradi utječe na studije i urede?

S tim u vezi moguće je navesti sljedeće: samo ugovorno uređenje kondominija (to je onaj koji su potpisali svi stanovi) može ograničiti korištenje nekretnina koje se nalaze u zgradi.

Uredi i profesionalni studiji u stambenoj zgradi


Ograničenja i zabrane uporabe moraju biti izraženi na jasan i precizan način, ili eksplicitno identificiranjem zabranjenih aktivnosti ili navođenjem štete koju treba izbjegavati (npr. zabrana dodjeljivanja dijelova plana aktivnostima koje mogu poremetiti odmor ljudi).
U potonjem slučaju je jasno da a priori nema zabranjenog odredišta ali kondominium ili suvlasnik moraju smatrati da je to pravilo neprimijećeno da bi se pokazalo njegovo kršenje.
Ni u kojem slučaju granice i zabrane koje se odnose na pojedine jedinice nekretnina ne mogu biti sadržane u regulacija montažne prirode niti u rezoluciji koju je usvojila većina.
Naposljetku, u svjetlu konkretnijeg objašnjenja i dovršenja odgovora na postavljeno pitanje, moguće je navesti sljedeće: etažno vlasništvo koje namjerava promijenite namjenu vaše nekretnine od stana do ureda treba provjeriti je li to dopušteno instrumentima za planiranje koji su na snazi ​​i da odredba nije zabranjena propisom.
Samo kada dođe do mutacije to se mora smatrati zakonitim.Video: