Nove metode za energetske certifikate u Lombardiji

Od 1. ožujka digitalni potpis za certifikatore je obvezan, a time su uvedeni i novi načini korištenja Energetskih certifikata.

Nove metode za energetske certifikate u Lombardiji

certificazioni energetiche: firma digitale

od 1. ožujka 2013 u Lombardija metode uporabe alata su se promijenile Certifikati o energetskoj certifikaciji nakon obveznog uvođenja digitalni potpis za certifikatore.
Izvršna uredba organizacijske jedinice 23. listopada 2012. br. 9433 predviđa da će, počevši od 1. ožujka 2013., certifikat o energetskoj certifikaciji stupiti na snagu s uključivanjem u regionalni informacijski sustav digitalno potpisan dokument.
To podrazumijeva promjene za certifikatore, koji moraju ispunjavati dodatne obveze, ali što se umjesto toga mijenja za građanina?

Certifikati o energetskoj certifikaciji prije 1. ožujka 2013

Prije 1. ožujka 2013. godine vlasnik nekretnine primljen od ovlaštenika jednu ili više kopija na papiru certifikata o energetskoj certifikaciji, ovjerene i potpisane u izvorniku od certifikatora. Za prakse u kojima je bila potrebna Potvrda o energetskoj certifikaciji (prijenos dokumenata za najam, zakup, zatvaranje radova nakon izgradnje, obnove, itd.) Korišten je samo ovaj format papira. Nadalje, ovaj dokument mogao je osigurati samo ovlaštenik koji je obradio izračune.

Certifikati o energetskoj certifikaciji nakon 1. ožujka 2013

certificazione energetica degli edifici

Potvrde o energetskoj certifikaciji uključene u Regionalni katastar energetskih objekata od 1. ožujka 2013. mogu se umjesto toga izraditi i distribuirati u dva formata: papirast i to digitalni.
Certifikator mora dostaviti oba formata vlasniku nekretnine.
Što se tiče format papira, certifikator će izraditi dokument tiskan na jednom prednjem i stražnjem listu, koji točno odgovara modelu koji je prethodno bio u optjecaju i koji mora biti ovjeren i potpisan u izvorniku onako kako je ranije bio učinjen. Međutim, od 1. ožujka uveden je dodatni dokument koji se prilaže formatu papira: izjavu koja zamjenjuje izjavus kojom potvrditelj izjavljuje da je kopija dostavljena s certifikatom o energetskoj certifikaciji u skladu s dokumentacijom upisanom u Regionalni energetski katastar zgrada, digitalno potpisana.
Uz format papira, certifikator je dužan dostaviti vlasniku i digitalno potpisana datoteka, Riječ je o datoteci s ekstenzijom.p7m, koja se može vidjeti na računalu s posebnim programima za čitanje, koji se mogu besplatno preuzeti s Interneta.


Pristup energetskom katastru od strane općina i javnih bilježnika

richiesta copie certificazioni energetiche presso comuni e notai

Još jedna nova značajka uvedena uvođenjem digitalnog potpisa je mogućnost na dijelu Općine i javni bilježnici pristupiti Regionalnom katastru energetike zgrada i izravno izdvojiti potrebne certifikate o energetskoj certifikaciji. To je značajna promjena jer, ako je samo ovlaštenik prethodno ovlašten predočiti kopiju potvrda koje je sastavio, sada će i akreditirane općine i javni bilježnici moći izdvojiti slika Potvrde iz energetskog katastra i koristiti ih u svrhe vezane uz njihovu djelatnost. Također će moći proizvoditi papirnate kopije od tih dokumenata koji izjavljuju da su u skladu s izvornikom umetnutim od strane certifikatora.
Ova novost uvelike će pojednostaviti pronalaženje papira ili digitalnih kopija prisutnih. Vlasnik koji će trebati kopiju certifikata o energetskoj certifikaciji svoje imovine može ravnodušno stupiti u kontakt sa certifikatom koji ga je izdao, Gradskom vijeću ili akreditiranom bilježniku kako bi dobio taj dokument.

Sažetak dijagrama o korištenju ACE-a od 1. ožujka 2013. godine

classi energetiche edifici

Uvođenje digitalnog formata Certifikata o certifikatima o energiji također uključuje promjene u njihovoj upotrebi. Na mjestu Cened, portal koji upravlja energetskim certifikatima u Lombardiji shema sažimanje opcija za korištenje papira ili digitalnog oblika dokumenata, budući da u svim situacijama ne možete koristiti nijedan od tih formata.
Na primjer, u slučaju prijenos na razmatranje na imovini (prodaji) možete birati između tri opcije: koristiti digitalni format dobiven izravno od javnog bilježnika ili digitalni format koji osigurava izdavatelj ili papirnata verzija koju je dobila općina ili javni bilježnik.
Ako se umjesto toga ponudi slučaj jednog najam, vlasnik može isporučiti stanaru digitalni format koji daje certifikator ili alternativno papirnata verzija koju uvijek priprema potvrditelj ili papirnata verzija koju je dobila općina ili javni bilježnik.
Budući da je za svaku situaciju u kojoj je Certifikat o energetskoj certifikaciji obavezan postoje različite opcije, ovaj sažetak sheme postaje posebno važan za djelovanje bez grešaka.Video: