Zemljišnoknjižni mikrozoni

Nova urbana zgrada bačena u svjetlu D.P.R. br. 138/98. Takozvana katastarska mikrozona

Zemljišnoknjižni mikrozoni

Potreba za preispitivanjem kastalnih stopa, u velikoj većini slučajeva koji ne odgovaraju funkciji koju su pozvani ispuniti, to je bila prilika za općenitiju reviziju talijanskog katastarskog sustava.

Zemljišnoknjižni mikrozoni

Toliko toga se može reći čitanjem teksta predsjednički dekret (Dekret predsjednika Republike) br. 138 od 1998 kojom se utvrđuju Pravila za opći pregled popisnih područja, procjenu tarifa jedinica za gradsku nekretninu i pripadajuće kriterije kao i popisne komisije u provedbi članka 3., točke 154. i 155. l. 23. prosinca 1996., br. 662.

U tom smislu zakonodavac je uvrstio tzv. Unutar kategorije identifikacije dijelova teritorija katastarska mikrozona.

U skladu sumjetnost. 2 D.P.R. br. 138/98, to predstavlja dio teritorija općine ili, u slučaju zona sastavljenih od skupina općina, cijeli teritorij općine koji predstavlja homogenost karakteristika lokacije, urbanog, povijesno-okolišnog, društveno-ekonomskog, kao i pružanja urbanih usluga i infrastrukture. U svakoj mikro-zoni jedinice nekretnina su jedinstvene za tipološke karakteristike, prevladavajuće vrijeme gradnje i odredišta; identificira homogene teritorijalne tržišne površine u smislu prihoda i vrijednosti, a posebno za utjecaj vanjskih obilježja nekretnina na te subjekte.

Unutar teritorija općine će morati odrediti granice mikro-zone, u skladu s kriterijima definiranim u ovom članku i tehničkim standardima koji su priloženi ovom pravilniku, slovom A (umjetnost. 2, drugi stavak, D.P.R. br. 138/98).

U tom kontekstu stoga funkcija koja se pripisuje mikro zoni je jasna, tj. identificirati, unutar teritorija općine, homogenu zonu jedinica nekretnina.

Svrha ovoga, nadalje, katalogiziranje je dobro identificiran uDodatak A D.P.R. 138.

Zemljišnoknjižni mikrozoni

Osobito u skladu s treći stavak Priloga rezultati artikulacije teritorija općine u mikrozoni, u pravilu, moraju udovoljavati sljedećim uvjetima:

a) unutar svake mikro-zone, omjer između maksimalne i minimalne tržišne vrijednosti po četvornom metru jedinica nekretnina, uzet s obzirom na kriterije navedene u stavku 4. niže, ne smije biti veći od dva. U tu svrhu ne bi se trebale razmatrati jedinice nekretnina s jedinstvenim karakteristikama za mikro zonu ili, u svakom slučaju, koje nisu statistički značajne na statističkoj razini;

b) postotno odstupanje između uobičajenih prosječnih vrijednosti po četvornom metru referentnih jedinica svojstava koje se nalaze u dvije susjedne i homogene mikro zone ne smije biti manje od 30%.

Stavak završava s drugi stavak koji identificira odstupanja gdje ti parametri ne mogu biti ispunjeni.

Uglavnom, uzimajući u obzir omjer dekreta - koji je upravo upravo to na stvarne podatke (na tržišne vrijednosti, rekli bismo u ekonomskoj sferi) katastarski prihod -uvođenje mikro zona to je korisno upravo kako bi se, u najboljem slučaju, na području općine moglo fotografirati različite postojeće razlike u zgradama, a time i stvarna vrijednost zgrade.

Zapravo popisnom područjukoja se općenito podudara s cijelim teritorijem općine, mogla je biti otkrivena kao instrument koji nije bio vrlo djelotvoran u svrhu uredbe.

Konačno, treba naglasiti kako kašnjenja u provedbi D.P.R. br. 138/98 zapravo su doveli do usporavanja provedbe novog sustava katastarskih naknada za porezne svrhe.


adv. Alessandro GallucciVideo: