Zlouporaba privremenog zakupa

Kada je riječ o stambenim najmovima, kada se može koristiti privremeni ugovor? Koliko dugo traju ti ugovori i što se događa ako se nepropisno koriste?

Zlouporaba privremenog zakupa

Prijelazni zakup

Ugovor o najmu

zakon br. 431/98 osim ugovora c.d. besplatno (ili 4+4) i na dogovorenu naknadu (ili tzv 3+2) predviđa drugu vrstu sporazuma:. t privremeni zakup.
Ona se baviumjetnost. 5. Zakona br. 431/98, točno registrirani Najmovi prolazne naravi, koji glasi:
Uredbom iz stavka 2. članka 4. (dd 30. prosinca 2002. godine) utvrđuju se uvjeti i postupci za ugovaranje ugovora o zakupu prelaznog karaktera, čak i ako je trajanje kraće od ograničenja utvrđenih ovim zakonom kako bi se zadovoljile posebne potrebe stranaka,
Kao alternativa odredbama stavka 1., mogu se predvidjeti najmovi za zadovoljavanje stambenih potreba studenata na temelju vrsta ugovora navedenih u članku 4-bis.
Fakultet općina sveučilišta ili ustupljenih sveučilišnih tečajeva, eventualno u dogovoru sa susjednim općinama, promiču specifične lokalne sporazume za definiciju, na temelju kriterija utvrđenih u skladu sa stavkom 2. članka 4. ((od kanona) ) najam stambenih zgrada za studente sveučilišta. Osim organizacija iz stavka 2. članka 2., sporazumi uključuju tvrtke za pravo studiranja i studentske udruge, kao i zadruge i neprofitne organizacije koje djeluju u sektoru..
U tom kontekstu, dakle, imamo dvije vrste ugovora:
a) to prolazan sic et simpliciter;
b) s kojima je povezana status studenta vodljivog dijela.
U usporedbi s privremeni zakup, u struci. 2, prvi stavak, d. 30. prosinca 2002. navodi:
Najmovi prolazne naravi iz članka 5. stavka 1. Zakona od 9. prosinca 1998., br. 431, traje najmanje jedan mjesec i ne više od osamnaest mjeseci. Ovi ugovori su predviđeni kako bi se zadovoljile posebne potrebe vlasnika i / ili zakupaca u ovom slučaju - s posebnim osvrtom na one koji proizlaze iz radne mobilnosti - koji će se identificirati u teritorijalnom pregovaranju između sindikata građevinske imovine i najreprezentativnijih vozača.

Nepostojanje prijelaznog zahtjeva

razlog za prolaznost (npr. dodijeljena poslovnoj grani u gradu koji nije mjesto prebivališta) mora biti uključen u dokument koji je priložen uz ugovor o najmu.
Što se tiče ugovora 3 + 2, i za one prijelazne naravi ugovorna strana ne plaća slobodno naknadu (vidi drugi stavak članka 2., ministarsku uredbu od 30. prosinca 2002.).
Prema peti stavak. 2 od d.m. 30. prosinca 2002:

Prijelazni zakup

Ugovori navedeni u ovom članku odnose se na trajanje predviđeno člankom 2. stavkom 1. Zakona od 9. prosinca 1998., br. 431, u slučaju nepoštivanja postupaka za potvrđivanje prijelaznih zahtjeva utvrđenih u vrstama ugovora navedenih u stavku 6, ili u slučaju da nisu ispunjeni uvjeti za prolaznost.
Zakon se mora čitati u svjetlu priloga gore navedenog zakona. 30. prosinca 2002. godine, točnije u svjetluPrilog C.
U praksi strogo prolazni zakup ona seže do takozvanih 4 + 4 ugovora ako vlasnik ne precizira svoje prolazne potrebe.
A ako je dirigent lagao? D.m. ne daje istu kaznu, ali nema sumnje da vlasnik, pokazujući lažni prolaznost naveden od strane stanara, može dobiti isti rezultat.
U usporedbi s tzv ugovore za studente utvrđeno je da:
U općinama sveučilišta ili na specijaliziranim sveučilišnim tečajevima iu susjednim općinama i gdje je stanar upisan na studij ili specijalizaciju u općini koja nije rezidentna, mogu se predvidjeti ugovori za studente. trajanje - navedeno u priloženim vrstama ugovora - od šest mjeseci do tri godine (može se obnoviti na prvi datum isteka, osim ako ga zakupac ne raskine). Ovi ugovori mogu potpisati ili pojedinačni student ili grupe studenata ili tvrtke za pravo na studij (umjetnost. 3, prvi stavak, d.m. 30. prosinca 2002).
Minimalno trajanje šest mjeseci, maksimalno trajanje tri godine, mogućnost otkazivanja zakupca u prvom roku.
opet naknada nije besplatna ali dogovoreno na temelju teritorijalnih sporazuma (umjetnost. 3, prvi stavak, d.m. 30. prosinca 2002).
Ugovori moraju biti napisani u pisanom obliku i mora biti registriran pod kaznenom presudom za ništavost (samo ugovori koji traju manje od trideset dana ne zahtijevaju registraciju, ali minimalno trajanje prijelaznih - 3 mjeseca - zapravo ga nameće).
registracija mora se izvršiti u roku od trideset dana od dana potpisivanja, podnošenjem prihoda agenciji; tzv. režim suhog kupona može se primijeniti na ugovore o privremenom zakupu. Kao što znamo, ovo je porezni režim koji može izabrati samo vlasnik i uključuje primjenu fiksnog poreza izračunatog na ukupnu plaćenu najamninu, bez takse i poreza na registraciju (vidi ovdje).
Za zaključivanje obiju vrsta ugovora morate koristiti modele koji su dostupni u općinama i trgovačkim udruženjima vlasnika i stanara, a moguće je, ali ne i obvezno, pomoći istim.Video: