Sustav centralnog grijanja, obveze

Spora i kontroverzna zakonska i zakonodavna evolucija između regionalnih i nacionalnih razina ostavlja sumnje u centralizirana postrojenja.

Sustav centralnog grijanja, obveze

Zakonodavni i zakonodavni razvoj, često kontroverzan između regionalne i nacionalne razine, oko zadržavanje potrošnje energije na zgradama, podigao je brojne sumnje o raznim temama, uključujući obvezu ili ne izgradnju centraliziranih sustava grijanja za novoizgrađene etažne zgrade ili predmet restrukturiranja.

toplinska središnja granična vrijednost

S posljednjim D.P.R. u vezi sa zaustavljanjem potrošnje energije na zgradama, br. 59 od 2009. nema obveze realizacije. t centralizirani sustavi grijanja za nove višestambene zgrade i one postojeće i podložne obnovi.
Upravo točlanak n. 4 od D.P.R. 59/09 precizira da za sve postojeće zgrade s više stambenih jedinica iznad 4 i toplinskom energijom iz generatora topline centraliziranog sustava 100 kW to je strodržavanja istih centraliziranih sustava; Moguće pribjegavanje autonomnim sustavima, umjesto centraliziranog, mora biti prisiljeno tehničkim ili višim razlozima, opravdano posebnim tehničkim izvješćem koje je položio kvalificirani tehničar.

Regulatorna obveza povezana s centraliziranim grijanjem

D.P.R. 59/09 također navodi da, za gore opisane iste zgrade, u slučaju obnova sustava grijanja koje je potrebno usvojiti sustavi za termoregulaciju i računovodstvo toplinu za svaku pojedinu jedinicu; nemogućnost usvajanja takvih sustava mora zbog tehničkih razloga ili razloga više sile biti opravdana posebnim tehničkim izvješćem koje je položio kvalificirani tehničar.
U svim slučajevima novogradnje ili obnove. T javne zgrade, ili se koristi za javnu uporabu, mora se poštivati granične vrijednosti za potrošnju energije predviđeno Prilogom C zakonodavnog dekreta 192/05 smanjeno za 10%, s istim dekretom koji daje naznake o minimalnim vrijednostima potrebnim za prosječni globalni sezonski prinos; tu je i obveza izgradnje sustava grijanja i svih centraliziranih sustava klimatizacije.

Italija

D.P.R. na kraju navodi da se primjenjuju gore navedene indikacije i obveze u svim regijama koji nisu izdali vlastiti propis o ograničavanju izdataka za energiju za zgrade.
Sve regije i autonomne pokrajine, koje su poduzele korake da usvoje vlastite mjere, potiču se na postupno usklađivanje s nacionalnim zakonom u vremenu koje nije definirano.

Odredbe o zadržavanju energetskih izdataka

Glavne zakonske reference u vezi sa zaustavljanjem potrošnje energije zgrada su:
Direktiva 2001/91 / EZ
Zakonodavna uredba 192/05
Zakonodavna uredba 311/06
predsjednički dekret 59/09 (prva uredba kojom se provodi zakonska uredba 192/05)
D. M. 26/06/2009 (druga uredba kojom se provodi zakonska uredba 192/05)
Veselimo se Trećoj provedbenoj uredbi zakonske uredbe 192/05 i dvjema daljnjim provedbenim mjerama D.P.R. 59/09 za koje još nije određen datum izdavanja.Video: