Vodič za CIS, Potvrda o prihvatljivosti nekretnina

Certifikat statičke podobnosti je alat za zaÅ”titu građana i postojeće građevinske baÅ”tine: za grad Milano to je već obvezno.

Vodič za CIS, Potvrda o prihvatljivosti nekretnina

Što je potvrda ili izjava o statičnosti?

Potvrda statičke podobnosti zgrade također se naziva CIS, potvrđuje sigurnosne uvjete nosivih konstrukcija zgrade, u skladu s pravilima koja su na snazi ā€‹ā€‹u vrijeme izgradnje.
Priprema se u skladu s DD.MM. 15/05/1985 i 20/09/1985 te je uključena u dokumentaciju potrebnu za svrhe puÅ”tanja agencije, kada zgrada ne postoji ili se ne može pronaći potvrda o statičkom ispitivanju sukladno Zakonu 1086/71 ili kada je podnesen zahtjev za oprost.
U slučaju zahtjeva za oprost, moguće je koristiti deklaracija o statičnosti umjesto potvrde o statičkom testu, ako je volumen koji treba odobriti manje od 450 kubičnih metara ili u slučaju da je zlouporaba prije stupanja na snagu seizmičkih propisa.

Razlika između certificiranja statičke podobnosti i potvrde o ispitivanju

Razlika između testiranja i statičke certifikacije sposobnosti sastoji se u činjenici da se test mora nužno izraditi i predati u Građevinski inženjeri od a profesionalac barem registrirani deset godina na vaÅ”u profesionalnu narudžbu, dok certifikaciju može napisati arhitekt ili inženjer, čak i ako je nedavno upisan u profesionalnu udrugu.

Koje provjere mora obaviti tehničar?

Rad tehničara podijeljen je u dvije faze: jedna dokumentarni filmu kojoj obavlja prikupljanje i provjeru svih informacija potrebnih za rekonstrukciju povijesti zgrade; drugi od izravno istraživanje znati i proučiti temelje temelja, materijala i njihovih stvarnih uvjeta, bilo kakvih pukotina.

Tehničke provjere CIS-a


Ako tehničar tijekom analize utvrdi prisutnost kreking ili pojavu a slijeganje, označava potrebna pojačanja ili anti-seizmička podeŔavanja.

PojaŔnjenja MIT-a

kronika u posljednjih nekoliko godina, nažalost, sve čeŔće izvjeÅ”tava priče o kolapsima i slomljenim životima, povezanim sa zgradama, možda već u neizvjesnim uvjetima, na koje smo bezobzirno intervenirali, ne poÅ”tujući zahtjeve pravila, stanje zgrade, njezine strukture i konteksta.
Kao odgovor na parlamentarno pitanje koje je postavljalo pitanje koje inicijative MIT namjeravao je to učiniti obavezan potvrda statika zgrada, državni podsekretar za infrastrukturu i promet, Umberto Del Basso De Caro izjavio je da će se potvrda o stabilnosti zgrade uvesti u početku dobrovoljan, kako bi jamčili onima koji kupuju stvarno stanje zgrade, a zatim u obveznom obliku kako bi se stvorio ciljani pravni instrument sigurnost od građani i nasljeđe kao Å”to je već učinjeno za energetski certifikat.

Kolaps i kolaps


Mjere već postoje, kao Å”to je bonus za potres, koje potiču intervencije provjera i poboljÅ”anje statički nepokretnosti i zahvaljujući kojima je moguće oduzeti nastale troÅ”kove, vlada sada ima zadatak uvesti ciljane akcije na podići razinu zaÅ”tite građana i postojećih zgrada.

Potvrda o statičkoj prikladnosti u Milanu

Općina Milan je među prvima koji su predvidjeli u nova regulacija zgrade grada, koji je na snazi ā€‹ā€‹od 26. studenoga 2014., to je sve zgrada ili barem testirani 50 godina podložni steobaveza od provjera statičke podobnosti da dobije odgovarajuću potvrdu o statičkoj podobnosti, CIS, od strane kvalificiranog tehničara.
U građevinskim propisima Milana utvrđeno je da:
ā€¢ do 26. studenog 2019, tj. u roku od 5 godina od stupanja na snagu Uredbe, sve postojeće zgrade zavrÅ”ene viÅ”e od 50 godina ili koje će u tom razdoblju dostići 50 godina, ako ne posjeduju potvrdu o ispitivanju, moraju biti podvrgnute ovoj verifikaciji i certifikaciji ;
ā€¢ do 26. studenog 2024tj. u roku od 10 godina od stupanja na snagu Uredbe, sve postojeće zgrade s datumom testiranja objekata preko 50 godina ili koje će u tom razdoblju dostići 50 godina, morat će proći takvu provjeru i certifikaciju.
Procjenjuje se da u gradu postoji viÅ”e od 26.000 zgrada koje će biti podvrgnute provjeri statičke podobnosti.
verifikacijaovjeren od strane kvalificiranog tehničara, mora biti izveden na svakom pojedinom konstrukcijskom dijelu, u skladu s propisima koji su na snazi ā€‹ā€‹na dan ispitivanja, ili u odsustvu toga, na dan zavrÅ”etka zgrade.

Izrađeno izvanredno održavanje


oni su granica i na verifikaciju zgrada zainteresiran najmanje 50% njihove povrŔine od:
ā€¢ promjena namjeravanu uporabu;
ā€¢ intervencije od izvanredno održavanje;
ā€¢ obnova i obnova konzervativni e obnova ako nema zakonskih ograničenja za novi statički test.
Statički certifikat o sposobnosti također mora sadržavati:
- rok nakon čega je potrebna naknadna provjera;
- i strukturni elementi koje možda nisu prikladne za propise koji su na snazi ā€‹ā€‹u vrijeme pisanja same potvrde, čak i ako to ne utječe na njegovu pravilnost;
- jedan odnos koji ilustrira stanje konzervacije sekundarnih strukturnih i nestrukturnih elemenata zgrade, kao Ŕto su parapeti, fasade, zidovi zavjesa, itd.
Nedostatak pravodobnog izdavanja Potvrde o statičkoj podobnosti također je manjaupotrebljivost zgrade ili dijelove tog nerevidiranog.
Certifikat o praktičnosti je među obvezne dokumente, zatražio korisnik bilježnik, koji će se priložiti činu prodaja.

Smjernice i provjere

U dokumentu se također navodi metode provjere drugo dvije razine istrage, tj. dvije različite razine analize i analize:
ā€¢ provjeru prva razina;
ā€¢ provjeru druga razina.

Provjere prve razine

Na njima se temelji analiza tipa kvalitativan tijekom inspekcije unutarnji i vanjski, odnosno povijesna kritička analiza zgrade i konteksta, definicija primarnog strukturalnog organizma, interakcija s vanjskim čimbenicima neovisnim o zgradi.
Cilj je otkriti prisutnost znakovi patnje, vanjske opasnosti, ugroženi pomoćni elementi i sve promjene strukturnog organizma.
Izdavanje Statičke potvrde o podobnosti odvija se samo ako je ishod provjere pozitivan i ima ga maksimalna valjanost od 15 godina.

Provjere druge razine

Oni se temelje na eksperimentalnim i analitičkim istraživanjima koja imaju za cilj procijeniti i definirati intervencijska rjeŔenja o strukturi i potrebni su kada provjere prve razine nisu bile iscrpne ili su istaknute kritične situacije.
U slučaju da zgrada pozitivno reagira na anketu druge razine, dobivamo CIS, koji ima vrijednost maksimalno 15 godina.
Ako umjesto toga provjera nije pozitivna, treba je provesti procjenu sigurnosti za građevinu prema odredbama Tehničkih standarda za graditeljstvo NTC 2008, odrediti:
ā€¢ jesu potrebne intervencije o koriÅ”tenje zgrade može se nastaviti bez intervencije;
ā€¢ jedan je nužan promjena u uporabi snižavanjem, promjenom destinacije i / ili nametanjem ograničenja i / ili mjera opreza;
ā€¢ potrebno je nastaviti povećanje ili resetirajte nosivosti.
Zadatak projektanta je da u posebnom izvjeŔću navede i razine sigurnosti postojeći ili postignuti intervencijom i ako ih ima ograničenja u uporabi zgrade.

CIS i tržiŔte nekretnina

Kao i svaka promjena i svako novo pravilo, mnogi su joŔ uvijek tamo zbunjenost o primjeni novog propisa i negativnom utjecaju koji bi to moglo imati na tržiŔte nekretnina.
Bez sumnje, obveza da se CIS pridaju prodajnim djelima povlači za sobom nekolicinu operativne poteÅ”koće, uzimajući u obzir da je potvrda o statički podobnosti, kao i statički test vezan za pojedinačnog vlasnika pojedinačne imovine, dok provjeru propisanu Uredbom treba provoditi većinu vremena temeljem niza predmeta, na primjer međusobnim dogovorom.
Da taj sporazum ne postoji, posljedice bi bile jedna neuspjeh izdavanja potvrde i stoga velika granica za samo dobro, jer nije utrživo, Å”to bi pogorÅ”alo zdravlje naÅ”eg već trpeći tržiÅ”te nekretnina.Video: