Oslobađanje od dozvole za televiziju traje više od 75 godina

Osobe starije od 75 godina s određenim zahtjevima mogu podnijeti posebnu izjavu Poreznoj upravi da bude oslobođena plaćanja TV naknade.

Oslobađanje od dozvole za televiziju traje više od 75 godina

Obveza plaćanja TV pretplate

ultra-75-godišnje TV pretplate

Svatko tko posjeduje uređaje prikladne ili prilagođene za prijem televizijskih programa, u skladu s R.D.L. 21/02/1938 n. 246, mora platiti pristojba televizija.
Ovo je porez na držanje uređaja, tako da se naknada mora platiti bez obzira na njezinu uporabu ili kanale koje ste odabrali za gledanje.
Postoje dvije vrste TV licence: jedna za običnu uporabu, zbog onih koji drže uređaje prikladne ili prilagodljive za prijem televizijskih radio emisija u obitelji, i to posebankoje trebaju imati oni koji imaju jedan ili više uređaja koji su prikladni ili prilagodljivi za prijem radio i televizijskih emisija u prostorijama otvorenim za javnost ili na drugi način izvan obiteljskog okruženja.
Za subjekte od dobi jednaka ili veća od 75 godina i koji imaju određene zahtjeve, međutim, moguće je zatražitioslobađanje od optužbe od plaćanja TV pretplate za uobičajenu uporabu, u skladu s člankom 1. stavkom 132. Zakona od 24. prosinca 2007. br. 244.

Zahtjevi za izuzeće od plaćanja TV naknade

Oni mogu tražiti izuzeće od plaćanja TV licence onima koji istodobno:
- imaju 75 godina starosne dobi u roku plaćanja TV pretplate (dakle, do 31. siječnja svake godine ili 31. srpnja, u slučaju da namjerava iskoristiti izuzeće od druge polovice godine);
- ne žive zajedno s drugim subjektima osim supružnikanositelji vlastitih prihoda;
- imati dohodak koji, dodan supružniku koji živi u izvanbračnoj zajednici, ne prelazi ukupno 516,46 eura za trinaest mjeseci (dakle za ukupni godišnji iznos od 6713,98 eura).
Kao što ćete primijetiti, potreban dohodak je vrlo minimalan, jer je objekt namijenjen samo onima koji su u uvjetima posebne socio-ekonomske nelagode. Ovaj zahtjev o dohotku mora se odnositi na godinu prije one za koju se namjerava olakšati. Za precizniju informaciju o tome kako definirati dohodak za ovo izuzeće, pogledajte točku 2. Okružnice Agencije za prihode br. 46 / E od 20. rujna 2010.
Također napominjem da je objekt zadužen za jedan ili više televizijskih prijemnika u rezidenciji, dok se ne natječe u slučaju da se televizor nalazi na drugom mjestu od mjesta stanovanja.

Kako zatražiti izuzeće od plaćanja TV naknade

televizija

Oni koji imaju gore navedene rekvizite i koji žele zatražiti izuzeće od plaćanja TV pretplate moraju ispuniti odgovarajući obrazac obrazac zahtjeva Zamjenska izjava sukladno čl. 46 i 47 D.P.R. 28. prosinca 2000. 445 i naknadne izmjene i dopune u svrhu izuzeća plaćanja naknade za RAI (članak 1. stavak 132. Zakona od 24. prosinca 2007. godine br. 244).
Obrazac se može preuzeti izravno iz mjesto Agencije za prihode ili se može naći u bilo kojoj agenciji Agencije koja je prisutna na tom području.
To je jedno zamjenska izjava u kojoj se moraju unijeti svi osobni podaci (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, porezni broj, broj prebivališta, RAI pretplatnički broj) i gdje posjeduju sve uvjete za izuzeće. Neautorizirana fotostatska kopija mora biti priložena deklaraciji osobni dokument podnositelja zahtjeva, sukladno čl. 38, stavak 3, D.P.R. br. 445 od 2000.
Obrazac uz presliku osobnog dokumenta mora dostaviti zainteresirana strana u podružnici bilo kojeg teritorijalnog ureda Agencije za prihode ili se putem pošte može poslati u preporučenoj omotnici, bez omotnice, na:
Agencija za prihode - Torino 1 Sat Office - brojač pretplata na TV
Poštanski sandučić 22
10121 Torino

Uvjeti za traženje izuzeća od plaćanja TV naknade

TV licenca

Izjava mora biti dostavljena ili poslana do 30. travnja svake godine. Za one koji namjeravaju imati koristi od druge polovice godine, rok je al 31. srpnja.
Ako se u narednim godinama zadrže uvjeti za dobivanje izuzeća, nije potrebno podnositi daljnje izjave. Izuzeće će uvijek vrijediti. Ako se, s druge strane, uvjeti za izuzeće izgubi u sljedećim godinama, naknada će se plaćati spontano, bez potrebe za određenim komunikacijama.
Prema članku 71. D.P.R. 28. prosinca 2000. 445, na iznesenim izjavama bit će prikladne kontrole, čak i po uzorku, s ciljem utvrđivanja istinitosti deklariranih podataka.

Oslobođenje od plaćanja TV naknade za osobe s invaliditetom

Prije nekoliko godina došlo je do izuzeća od plaćanja TV pretplate onesposobljen, od kojih možda neki stariji mogu imati pamćenje. U tom smislu napominjemo da je ovo izuzeće već dugo ukinuto s čl. 42 D.P.R. 29/09/1973 n. 601.Video: