Iseljenje zbog konačnog najma

Na kraju najma vlasnik ima dvije mogućnosti: uputiti stanara da napusti stan ili ga iseliti ako to nije učinio na vrijeme.

Iseljenje zbog konačnog najma

Ugovor o najmu

Ugovor o najmu

najam, kaže Građanski zakonik (članak 1571. talijanskog Građanskog zakonika), taj je sporazum između dvije (ili više) stranaka s kojima se osoba obvezuje da će uživati ​​u dobru prema novčanoj naknadi.
Ugovor o najmu koji je tako definiran i koji se odnosi na nekretnine u osnovi je naveden u dva slučaja:
a) zakup za stambene namjene (vidi br. 431/99 i br. 392/78 pored građanskog zakonika);
b) zakup za upotreba koja nije stambena (npr. komercijalni, profesionalni itd., vidi članak br. 392/78 i građanski zakonik).
zakup za stambenu uporabu može imati različita trajanja ovisno o potrebama stranaka.
Ukratko, može se reći da najam može imati trajanje Četverogodišnji s produženjem istog trajanja, do nekoliko mjeseci za slučaj prijelazne potrebe (najmanje jedan mjesec). U svakom slučaju, može se unajmiti i za kraća razdoblja, pozivajući se na odredbe Građanskog zakonika.
na pojam stanar imaobvezu povrata imovine koji mu ga je iznajmio.
Korisno je to zapamtiti premaumjetnost. 1591 c.c.. da je stanar dužan vratiti zakupodavcu ugovoreni iznos do povratka, osim obveze nadoknade veće štete.

Iseljenje zbog konačnog najma

Kako reći: ako kašnjenja u povratu plaćaju odštetu, Što se tiče ove vrste odgovornosti, Vrhovni sud je, kada je bio pozvan da vlada, precizirao da je to jedan oblik ugovorne odgovornosti, najmodavac, u skladu s odredbama čl. 1218 Građanskog zakonika, mora dostaviti dokaz o šteti koja proizlazi iz zakašnjelog povratka; kao rezultat, kažu stoatsšto se tiče tzv. veće štete je stanodavac mora pružiti dokaz o šteti na njegovoj imovini, koja se sastoji u nemogućnosti iznajmljivanja nekretnine za višu najamninu ili gubitak prodajnih mogućnosti po nižoj cijeni ili gubitku drugih sličnih povoljnih situacija (Cass. 26. listopada 2012., br. 18.499).
U teoriji, dakle, na kraju najma stranke bi trebale ispuniti i zatvoriti ugovorni odnos bez potrebe da se obrate sucu.
Što vlasnik stana može učiniti prije isteka ugovora ako ima osjećaj da stanar može stvoriti probleme pri vraćanju imovine?
Što vlasnik stana može učiniti nakon isteka ugovora ako stanodavac uzrokuje probleme s povratom imovine, osim što traži odštetu?
U usporedbi s tim specifičnim problemima zakon stavlja na raspolaganje stanodavcu proceduralni alat koji može ubrzati oslobađanje zgrade; to je tzv. postupak navođenja dozvole ili iseljenja za završeni najam.

Ukidanje licence i iseljenje za završeni najam

Radi se o tome dva postupka predviđena i uređena Zakonom o parničnom postupku, posebno iz čl. 657.
U svjetlu ovog članka, stanodavac prije isteka ugovora može pokrenuti sudski postupak s čin intimacije i istodobni poziv (u presudi) za potvrđivanje, poštujući uvjete propisane ugovorom, zakonom ili lokalnim običajima.
Kako reći: domaćin je pozvan da se ponaša u skladu s pravilima i to se radi pred sudcem na takav način da, ako to nije učinio, ima sudski naslov spreman za upotrebu.
zahtjev za iseljenje za završeni najams druge strane, služi za pribavljanje od nadležnog suda - kao i za navođenje mjesta gdje se nalazi iznajmljena imovina (članak 661. talijanskog Zakona o parničnom postupku) - odredba koja dopušta prisilno puštanje u promet nekretnina koje nije ostavio stanar ugovorom.
U biti, jest iseljenje za gotov zakup, za razliku od iseljenja zbog neplaćenih obveza, mogu intervenirati samo na kraju ugovora.
S druge strane, navođenje gotovog najma preventivnu vrijednost i može se aktivirati samo prije raskida ugovora.
U oba slučaja, jasno sudske postupke osigurati sudjelovanje stanara koji može osporiti zahtjeve druge strane (npr. zbog toga što je ugovor obnovljen, itd.).
Ako je licenca intimation ili lo iseljenje za gotov zakup odobrava se bez da je dirigent bio u mogućnosti sudjelovati u presudi iz razloga koji su izvan njegove kontrole, može se usprotiviti i jasno pokazati ovu okolnost (usp. umjetnost. 668 c.p.c..).Video: