Condominial dokumenti i privatnost

EtaĆŸni dokumenti su akti vidljivi od strane viĆĄestambenih zgrada, ali je potrebno napraviti razlike kako bi se izbjeglo krĆĄenje privatnosti nekoga.

Condominial dokumenti i privatnost

Documenti condominiali

Condominial documentsili sve one napisane na papiru, računalu ili bilo kojoj drugoj potpori u vezi s upravljanjem zgradom u viơestambenoj zgradi.

minuta sastanka su kondominium dokumenti, isti kao imatični ured, isto, opet, za registar imenovanja i opoziva direktora i izvjeơća uprave.

Svi dokumenti koji moraju biti čuva stanodavac dostavlja ovlaơteni zastupnik.

Ova se izjava djelomično odraĆŸava uumjetnost. 1130 n. 8 c.c., na umu koje administrator mora čuvati svu dokumentaciju vezanu za upravljanje, koja se odnosi i na odnos s etaĆŸnim vlasniĆĄtvom i na tehničko-administrativni status zgrade i stambene zgrade i uumjetnost. 1129, deveti stavak, c, koji glasi: nakon prestanka imenovanja, ravnatelj je duĆŸan predati svu dokumentaciju koju posjeduje o viĆĄestambenoj zgradi i pojedinim etaĆŸama [...] bez prava na daljnju naknadu..

etaĆŸni dokumenti, u vezi s timom, mogu se vidjeti u kondominijima.

Dokumenti i etaĆŸno vlasniĆĄtvo

Prijestupanje na snagu kondominijine reforme, nije bilo pravila koja su utvrdila pravo pristupa etaĆŸnim stanovima na etaĆŸno vlasniĆĄtvo.

Me | utim, nije bilo sumnje zahvaljuju} i radu jurisprudencija, koji je u viĆĄe navrata naglaĆĄavao kako svaki vlasnik moĆŸe traĆŸiti da se s odgovarajućim predujmom pribavi sva dokumentacija u vezi s točkama dnevnog reda na sjednici: moguće odbijanje upravnika određuje poniĆĄtenje odluka koje su naknadno odobrene po tom pitanju, jer to odbijanje utječe na postupak formiranje većine u skupĆĄtini (Cass. 19. svibnja 2008. br. 12.650).

pravo pristupa i kopiranja kodificiran je zahvaljujući zakonu br. 220/2012.

L 'umjetnost. 1129, drugi stavak, c, određuje da administrator u trenutku prihvaćanja obveze mora uvijek komunicirati prostorije u kojima se nalaze registri iz brojeva 6) i 7) članka 1130., kao i dane i sate u kojima svaka zainteresirana strana, na zahtjev administratora, moĆŸe dobiti slobodnu viziju i dobiti, po nadoknadi troĆĄkova, kopiju potpisao.

Documenti e privacy

L 'umjetnost. 1130 br. 6 i 7 c.c., bavi se sljedećom dokumentacijom:

a) registar registratura etaĆŸno;

b) prijaviti računovodstvo;

c) prijaviti imenovanje i opoziv direktora;

d) prijaviti minuta s priloĆŸenim etaĆŸnim propisima (ako postoje).

U usporedbi s tim dokumentima, apartmani imaju pravo neposrednog i izravnog pristupa na dane koje je odredio administrator, osim plaćanja za izdvajanje kopije.

I za tzv popratne dokumente?

Premaumjetnost. 1130-bis, prvi stavak, c. [...] viĆĄestambene zgrade i nositelji stvarnih prava ili prava uĆŸivanja na nekretninama mogu u svakom trenutku pregledati popratnu dokumentaciju i izdvojiti kopiju na vlastiti troĆĄak [...].

Ukratko, nema fiksnog dana za ostvarivanje tog prava ali, u svakom slučaju, kondomino koji traĆŸi kopiju dokumenata o troĆĄkovima uvijek ga mora imati.

condominoơtoviơe, uvijek ima pravo pregledati i izvući kopiju, putem administratora i o svom troơku, dokumentacije koja se odnosi na bankovni račun (vidi članak 1129., sedmi stavak, c. c.).

condominostoga uvijek ima pravo znati sve o financijskom i ekonomskom učinku upravljanja etaĆŸnim vlasniĆĄtvom.

Ne samo to, sukladno čl. 1130 n. 9 c.c., administrator mora navedite kondominij koji traĆŸi dokaz o stanju plaćanja [...].

Jamstvo privatnosti, u svom vodiču, podsjetio je da svaki suvlasnik moĆŸe znati troĆĄkove i zadatke drugih kondominijuma, kako u vrijeme godiĆĄnjeg izvjeơća, tako i ako zatraĆŸi administratora. U ovom slučaju, prevladati je načelo transparentnosti u upravljanju etaĆŸnim zemljiĆĄtima: mogući poziv na privatnost kako bi se spriječilo poznavanje tih informacija nije na mjestu (Stan i privatnost).

Razjasnio je ovo korisno je pitati se: svi stanovi imaju pravo na pristup svim dokumentima? Drugim riječima: je li potrebno uravnoteĆŸiti pravo pristupa dokumentaciji s pravom povjerljivosti?

Odgovor je pozitivan.

Dokumenti i privatnost

u vodičgore spomenuto, objavljeno na internetskim stranicama Jamstvenog tijela, to smo pročitali svaki kondominij, ali i svaki sudionik u kondominijskom ĆŸivotu (npr voditelj stanarai zgrade), ima pravo znati ima li osobnih podataka koji se odnose na njega i imati kopiju u razumljivom obliku. PodnoĆĄenjem zahtjeva administratoru, zainteresirana strana moĆŸe pristupiti svim podacima koji su mu upućeni (osobni podaci koji se odnose na druga etaĆŸna vlasniĆĄtva pojedinačno ili na cijelu etaĆŸnu strukturu isključeni su iz ovog zahtjeva). U slučaju neuspjeha ili neodgovarajuće povratne informacije, građanin moĆŸe kontaktirati Jamca ili sudsku vlast.

ukratko moĆŸete znati sve o timu i informacija koje struktura ima o podnositelju zahtjeva, ali nijedno etaĆŸno vlasniĆĄtvo nema pravo znati sve o svakome.

Pojedinačni kondominij ne moĆŸe se ĆŸaliti na tzv. Pravo pristupa podacima koje pruĆŸa zakon o privatnosti (članak 7. Kodeksa) da bi pregledao informacije koje se odnose na cjelokupnu kondominijsku strukturu: na primjer, zakup ugovora o etaĆŸnom stanu predviđen ugovorom treće strane. Ovo konkretno pravo, zapravo, ovisi o administratoru (ili drugoj osobi kojoj je zaduĆŸen kondominium tim), dok pojedini kondominij moĆŸe zatraĆŸiti pristup samo svojim osobnim podacima (Stan i privatnost).Video: