Sporovi između kondominija, mjesna nadležnost suca

U slučaju građanskih parnica za parnicu između višestambenih zgrada ili višestambenih zgrada i stambenih zgrada, nadležni sud za područje je mjesto gdje se nalazi nekretnina

Sporovi između kondominija, mjesna nadležnost suca

Pravila i kriteriji za utvrđivanje mjesne nadležnosti suca

sudac

Zakon o parničnom postupku propisuje kriterije za utvrđivanje, prije presude, teritorijalno nadležnog suca.
Ova pravila (zajedno s drugima) ispunjavaju osnovni zahtjev, također podložan ustavnoj zaštiti (umjetnost. 25 Troškovi.), da za svaki sud postoji prirodni sudac određen zakonom, od kojih nitko ne može biti ometen; da postoji potreba za objektivnim i jednakim kriterijima za identifikaciju svih nadležni sudac.
Kod postupka se stoga dobiva a opća rupa (umjetnost. 21 c.p.c.), i neke posebne rupe.
Kao što većina sudske prakse vjeruje, omjer ove prognoze nalazi se u odnosu na opća rupa, u mogućnost da se fizičke i pravne osobe pozovu da se pojave pred sucem mjesta u kojem je za njih manje težak složiti; koliko umjesto toga posebne rupe, u mogućnosti zanemariti opće pravilo prema veća prednost koje obje strane mogu postići u utemeljenju spora pred sucem mjesta gdje se nalazi predmet suprotstavljenih interesa ili posebnih potreba određenih postupaka u odnosu na predmete ili predmete (Cass. SS.UU n. 20076/2006).
Što se tiče posebnih rupa, to je rečeno lu specijalnost uključuje ekskluzivnost i isključuje bilo koju drugu mogućnost(Cass. br. 6310/2003); to jest, njihov vrlo raison d'être, potreba za odstupanjem od opće norme, znači da ne postoji mogućnost izbora i da stoga u slučajevima u kojima su predviđene, posebne rupe prevladavaju u odnosu na opći forum (štoviše, kaže se da je zakonodavac htio dati svoj izbor, te ga je izričito predvidio alternativna rupa za slučajeve koji se odnose na sigurnosna prava, umjetnost. 20 c.p.c.) (vidi bolje Cass. br. 20076/2006 i Cass. br. 6319/2003).

Posebna rupa za svađa između apartmana

Premaumjetnost. 23 c.p.c., za uzroci između apartmana, to jest između apartmana i apartmananadležan je sudac mjesta gdje se nalaze roba zajednički ili većina njih.
Stoga je odlučeno da odluka posebnog foruma isključuje i opći i alternativni forum (Cass. br. 6319/2003, ali v. također Cass. br. 20076/2006).
Forum za uzroke između kondominija koji se spominjuumjetnost. 23 c.p.c, ona svakako ima poseban karakter i kao takva prevladava nad općim forumom; dijelova može se složiti drugo mjesto, jer nije to je definitivna imperativna rupa iz zakona (v. umjetnost. 28, c.p.c..); to je ipak rupa ekskluzivan, budući da ne doprinosi tužitelju s drugim teritorijalnim kriterijima povezivanjai (Cass. br. 6319/2003).
Prema tome, uzroci između višestambenih zgrada moraju se dovesti pred suca mjesta gdje se nalaze zajednička dobra ili većina njih.
Ako se stoga za identifikaciju nadležnog foruma moramo pozvati na kriterije koje je dao Članci. 21 i 20 c.p.c., ili umjesto togaumjetnost. 23 c.p.c., kako bi razumjeli na koji se od standarda treba pozivati, potrebno je razumjeti štoizraz svađa između apartmana.

Pojam svađa između apartmana

svađa

Što se tiče utvrđivanja uzroka između višestambenih zgrada, prema većinskoj sudskoj praksi moramo uključiti sve slučajeve zajedništvo ex art. 1100 c.c.., a ne samo bogovi kondominiumi podijeljeni po podu ili dijelovima poda (među mnogima, v. Cass. br. 20076/2006 i Cass. br. 6319/2003). Nadalje, i tužitelj i tuženik moraju imati kvalitete apartmana (među mnogima, v. Cass. br. 20076/2006 i Cass. br. 6319/2003).
Usmjerena je orijentacija sudske prakse legitimnosti, prema kojoj su sporovi bili povezani prikupljanje etažnih pristojbi kriterij prema čl. 23, c.p.c, na forumu gdje se nalazi nekretnina, od kondominij administratora u djelatnosti prikupljanja doprinosa koje svaki od kondominija duguje za korištenje uobičajenih stvari koje on obavlja kao predstavnik drugih etažnih kućadakle, sporovi koji nastanu u vezi s ovom zbirkom predstavljaju spor između stambenih zgrada (Cass. br. 13640/2005, ali također Cass. br. 6319/2003 i Cass. br. 20076/2006).
Stoga je odlučeno da qbilo kakve kontroverze mogu nastati u kondominiumi zbog razloga koji se odnose na etažno vlasništvo, čak i ako vidi jednog sudionika za razliku od svih ostalih, od kojih je svaki pojedinačno zastupan od strane administratora, stoga je uvijek kontroverza između apartmana čije znanje ratione loci počiva isključivo i bez alternativa, na temelju citiranog umjetnost. 23 c.p.c., sucu mjesta gdje se nalaze zajednička dobra ili većina njih. Stoga je to bilo razmatrano proizvoljan ideji smanjenja opsega primjene umjetnost. 23 c.p.c. sporovi između pojedinih etažnih vlasništva koji se odnose na pravne odnose koji proizlaze iz vlasništva na zajedničkim dijelovima zgrade ili na korištenje i uživanje istih, uz isključenje onih koji se odnose na pravo obveze i, posebno, na prikupljanje kondominiumskih doprinosa potrebnih za upravljanje (V. Cass. br. 20076/2006).
Štoviše, napominje se da gdje se nalazi uzroci između apartmana, bivši umjetnost. 23 c.p.c., treba razumjeti samo one gore navedene, razlog ne bi bio shvaćen posebnu referencu na etažno vlasništvo sumjetnost. 23, s obzirom na to da je čl. 21 c.p.c, kao poseban forum za slučajeve koji se odnose na prava na nekretninama već osigurava mjesto gdje se imovina nalazi (v. Cass. br. 20076/2006).

Uzroci štete između kondominija i mjesne nadležnosti suca

Nedavno se Kasacioni sud vratio kako bi se pozabavio pitanjem primjenjivosti odredbe navedene uumjetnost. 23 c.p.c, s rečenicom br. 180/2015 s kojim, odlučujući o sporu između višestambenih zgrada za naknadu štete nastale zbog infiltracije između dviju imovine - u kojoj je, međutim, jedan od dva dijela suda namjeravao prenijeti odgovornost na zgradu - utvrdio je da se u ovom slučaju primjenjuje i kriterij na štoumjetnost. 23, c.p.c..
U prethodnoj presudi Sud je odlučio drugačije, isključujući primjenjivostumjetnost. 23 zbog toga što se presuda odnosila na slučaj izvanugovorne odgovornosti i nije se dogodila s obzirom na prava pojedinih sudionika u upravljanju etažnim zemljištima ili na manje ili više intenzivno korištenje zajedničke stvari ili, još manje, zaštite zajedničkih dijelova zgrade.
Umjesto toga uspostavlja rečenicu Kasacija br. 180 od 2015 da, s obzirom da svaki spor može nastati u etažnom vlasništvu iz razloga koji se odnose na etažno vlasništvo, postoji spor između apartmana, za koje je mjesna nadležnost. tumjetnost. 23 c.p.c., isključivo i bez alternativa sucu mjesta gdje se nalaze zajednička dobra ili većina njih (Cass. Sec. Un., 18. rujna 2006, n. 20.076); i s obzirom na to u području primjeneumjetnost. 23 bakalara. proc. CIV, nije ograničeno na sporove između pojedinih etažnih vlasništva koji se odnose na pravne odnose koji proizlaze iz vlasništva na zajedničkim dijelovima zgrade ili na korištenje i uživanje istih, uz isključenje onih koji se odnose na prava obveze: ograničenje (on je naveo Sec. A. br. 20076 od 2006, cit.) utječe na presudno olakšanje koje, iz razloga između višestambenih zgrada, npr umjetnost. 23 bakalara. proc. CIV, treba razumjeti samo one stvarne prirode, ne bi uključivale potrebu za dotičnom odredbom u odnosu na kondominij, budući daumjetnost. 21 bakalar. proc. CIV, kao poseban forum za predmete koji se odnose na imovinska prava, osigurava mjesto na kojem se nekretnina nalazi (Cass. br. 180/2015).
Rekavši to, dakle, rečenica završava donošenjem odluke spada u djelokrug. tumjetnost. 23 bakalara. proc. CIV, u predmetu koji je pokrenula višestambena zgrada radi pribavljanja osude drugog kondominijuma na naknadu štete od prodora vode iz stana iznad, kao i zahtjev kojim okrivljenik, pod pretpostavkom provenijencije štete od zajedničkih dijelova zgrade, zavjese sipati na kondominium svaku odgovornost.Video: