Četvrta definicija računa za energiju, 2. dio

U članku 3. D.M. 05.05.2019 definirana je referentna terminologija za fotonaponske sustave: nadogradnje, priključci, GSE.

Četvrta definicija računa za energiju, 2. dio

U svom članku 3. Ministarskoj uredbi 05.05.2011 n. 109 definira terminologija za ispravno tumačenje istog dekreta, uključujući te definicije: nadogradnja, dodatna proizvodnja, prosječna godišnja proizvodnja, točka priključenja, ukupna prerada, usluga zamjene na licu mjesta, GSE, koncentracijsko fotonaponsko postrojenje, odgovorna osoba, fotonaponska postrojenja s inovacijama tehnologija, mala fotonaponska postrojenja, velika fotonaponska postrojenja, godišnji kumulativni indikativni trošak.

1

u jačanje fotonaponskog sustava znači povećanje snage fotonaponskog sustava koji je radio najmanje dvije godine, povećanje mora biti najmanje 1 kW i poštivati ​​povećanje kWh na godišnjoj osnovi definirano dodatnom proizvodnjom.
Dodatna proizvodnja definirana je u kWh povećanje električne energije u odnosu na prosječnu godišnju proizvodnju prije nadogradnje; za postrojenja koja nisu opremljena mjernom skupinom proizvedene energije, dodatna proizvodnja je jednaka proizvedenoj električnoj energiji kao rezultat povećanja pomnoženog s određenim faktorom; taj se faktor izražava omjerom između povećanja nazivne snage postrojenja i ukupne snage postrojenja nakon nadogradnje.
Pod prosječnom godišnjom zaštitom fotonaponskog sustava podrazumijevamo aritmetičku sredinu kWh proizvedenog u posljednje dvije godine, pri čemu ova srednja vrijednost ne smije uključivati ​​razdoblja isključenja postrojenja koja nisu obična za održavanje; poanta veza fotonaponskog sustava je točka u kojoj je postrojenje priključeno na električnu mrežu, predmetna točka spada u nadležnost operatora mreže.

SINGSE

Ukupna obnova postrojenja je intervencija tehnološkog poboljšanja koja se provodi na postrojenju aktiviranom najmanje dvadeset godina, a intervencija uključuje zamjenu barem svih modula postrojenja i komponenti pretvorbe električne energije iz naizmjenični, pretvarači; usluga razmjene na licu mjesta definirana je Zakonodavnim dekretom od 29.12.2003. 387 i naknadne izmjene i dopune; dok je GSE je upravitelj GSE energetskih usluga s.p.a.
Koncentracijski fotonaponski sustav ili sustav razlikuje se od konvencionalnog fotonaponskog sustava zbog prisutnosti optičkih sustava koji koncentriraju svjetlost na fotonaponske ćelije; svaki fotonaponski sustav mora imati predmet odgovoran postrojenje koje je odgovorno za rad i održavanje postrojenja, koje može zatražiti poticajne tarife i registraciju postrojenja u odgovarajuće registre.
Fotonaponski sustavi koji koriste module i komponente

kuća

tehnološki evoluirala s tehnološkog stajališta, jednostavno definirala fotonaponske sustave s tehnološkim inovacijama; mali fotonaponski sustavi su oni koji su izgrađeni na zgradama i imaju ukupnu snagu manju ili jednaku 1000 kW, instalacije snage do 200 kW i zamjene na gradilištu i bilo koje elektrane na javnim površinama ili zgradama prema Zakonodavni dekret br. 165 od 2001.

velika


Svi drugi sustavi, osim onih opisanih gore, dio su velika fotonaponski sustavi.
Pod indikativnim godišnjim kumulativnim troškovima podrazumijevamo zbroj proizvoda svih snaga fotonaponskih sustava instaliranih za odgovarajuće odobrene poticaje, bilo koje snage i tipa.


ing. Vincenzo GranatoVideo: