Uredba Ministarstva zdravlja br. 25 od 07.02.12

Uredba Ministarstva zdravstva broj 25 od 07.02.12 o postupanju s vodom objavljena je u časopisu Gazzetta Ufficiale di Marzo.

Uredba Ministarstva zdravlja br. 25 od 07.02.12

Uredba Ministarstva zdravstva objavljena je u Narodnim novinama broj 69 od 22. ožujka 2012. godine br. 25 od 07.02.12 s naslovom Tehničke odredbe koje se odnose na opremu za obradu vode za ljudsku potrošnju koji je u potpunosti zamijenio D. M. 443 od 1990.

izvor vode

Nova uredba uvodi važnu novinu u pogledu odgovornosti u upravljanju svom opremom liječenje vode za piće. Kao i uvijek, pročišćena voda mora ostati unutar granica pitkosti (Zakonska Uredba 31 od 02.02.01), ali, u prošlosti, ako nije provedeno ispravno i redovito održavanje opreme, posljedice toga bile su odgovornost proizvođača, što nije što je više moguće.
Zapravo, ako to ne izvrši vlasnik opreme, redovito održavanje kako je predviđeno u priručnicima koje je proizvođač posebno pripremio, odgovornost je kvaliteta pročišćene vode je samo vlasnik opreme.
Općenito, tretman vode u sustavima grijanja i sanitarnim krugovima je zakonska obveza u skladu s Predsjedničkom uredbom 59/09 u svrhu smanjenja potrošnje energije. Ovaj tretman može se postići usvajanjem opreme kao što su omekšivači vode i sustavi doziranja koji smanjuju potrošnju deterdženata i produžuju vijek trajanja svih kućanskih aparata.

Odstupanja od Uredbe Ministarstva zdravlja br. 25 od 07.02.12

On je nadležan stanje utvrđivanje temeljnih načela o tretmanima voda i definiranje kemijskih mikrobioloških parametara i pokazatelja, dok autonomna regija ili pokrajina mogu utvrditi izuzeća od gore navedenih referentnih vrijednosti u okviru maksimalno dopuštenih granica koje je odredilo Ministarstvo zdravlja uredbom od usvojiti u konceptu s Ministarstvom okoliša, pod uvjetom da izuzeće ne predstavlja potencijalnu opasnost za ljudsko zdravlje i pod uvjetom da se opskrba vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju, koja je u skladu s referentnim vrijednostima, ne može osigurati na bilo koji drugi prikladan način.
Navedeno odstupanja odnose se na čimbenike poput uzroka degradacije vodnih resursa, rezultata provjera provedenih tijekom posljednje tri godine, zemljopisnog područja, količine vode koja se svakodnevno isporučuje, pogođenog stanovništva i bilo kakvih učinaka na dotičnu prehrambenu industriju, program kontrole koji osigurava, ako je potrebno, češće provjere od potrebnog minimuma, plan potrebnih korektivnih mjera, uključujući vremenski raspored rada, procjenu troškova, povezanu financijsku pokrivenost i odredbe za pregled. U svakom slučaju, odstupanja moraju imati najkraće moguće trajanje.

filteri poboljšavaju kvalitetu vode

Šest mjeseci prije rok za to razdoblje (manje od tri godine) autonomna regija ili pokrajina dostavlja Ministarstvu zdravlja detaljno izvješće o postignutim rezultatima u razdoblju odstupanja, s obzirom na kvalitetu vode, priopćavanje i dokumentiranje moguće potrebe za daljnjim razdobljem odstupanja.
Ministarstvo zdravstva, s uredbom koju treba donijeti u dogovoru s Ministarstvom okoliša, ocijenilo je primljenu dokumentaciju, uspostavlja najveća dopuštena vrijednost za daljnje razdoblje odstupanja koje Regija može odobriti.
Međutim, to razdoblje ne smije trajati dulje od tri godine. Šest mjeseci prije isteka daljnjeg razdoblja odstupanja, autonomna regija ili pokrajina šalju ažurirano i detaljno izvješće o postignutim rezultatima Ministarstvu zdravstva.
Ako zbog iznimnih okolnosti nije bilo moguće u potpunosti provesti mjere potrebne za ponovno uspostavljanje kakvoće vode, autonomna regija ili pokrajina na odgovarajući način dokumentira potrebu za daljnjim razdobljem odstupanja.
Ministarstvo zdravstva, uredbom u dogovoru s Ministarstvom okoliša, nakon što je ocijenilo primljenu dokumentaciju, nakon dobivanja pozitivnog mišljenja Europske komisije, utvrđuje maksimalnu dopuštenu vrijednost za daljnje razdoblje od umanjenje koji ne smije biti duži od tri godine.Video: