Šteta na stanu i ovlasti stanara

U smislu zakupa, najmoprimac uvijek može postupati protiv vlasnika zbog uznemiravanja po zakonu, dok mora postupati protiv trećih strana zbog uznemiravanja činjenica.

Šteta na stanu i ovlasti stanara

Danni

O predmetu leasinga je u nadležnosti najmoprimca djelovati izravno prema trećim stranama (to jest, osobe koje nisu vlasnici) koje su mu prouzročile štetu tijekom najma.
U tom smislu, civilni kod, točno drugi stavakumjetnost. 1585, određuje to vlasnik nije obvezan jamčiti najmoprimcu od uznemiravanja trećih osoba koje ne tvrde da imaju prava, osim stanara pravo da djeluje protiv njih u svoje ime.
To su tzv zapravo uznemiravanjeto jest, predrasude uzrokovane ponašanjem ljudi koji ne tvrde da imaju pravo na iznajmljenu imovinu, ali koji svojim ponašanjem štete uživanju u iznajmljenoj imovini.
Tipičan primjer stvarnog uznemiravanja je infiltracija iz koje proizlazi šteta.

Infiltracija i uloga vodiča

U jednom kaznu koju je izrekao sud u Rimu u ožujku 2011. godine ovlasti stanara jasno su objašnjene u pogledu uznemiravanja činjenica i razlike između potonjih i onih koje se tako nazivaju.

Danni all'appartamento

Čita se u izgovoru koji Članak. 1585 Građanskog zakonika, u reguliranju jamstva koje duguje zakupodavac za potpunu i normalnu upotrebu predmetnog sredstva i njegovih prtljaga, sadrži dvostruku odredbu u vezi s mogućim uznemiravanjem koje treće strane mogu podnijeti mirnom obavljanju najma.
Ako treće osobe postavljaju prava suprotna od prava najmoprimca, bilo osporavanjem ovlasti raspolaganja stanodavca, ili tvrdnjom o stvarnom ili osobnom pravu koje zaključuje ili uzrokuje ono stanara, uznemiravanje prava se uspostavlja za koje je stanodavac dužan jamčiti voditelja sukladno stavku 1. navedenog članka.
S druge strane, ako treće strane ne iznose tvrdnje pravne prirode, ali uzrokuju štete za uživanje stanara kroz konkretne prepreke ili materijalne aktivnosti prepreka, zbog koncepta nezakonitog djelovanja u širem smislu, postoje stvarna uznemiravanja za koja je jamstvo najmodavac se ne daje i stanar može postupati izravno protiv trećih osoba sukladno stavku 2. čl. 1585 c.c. (Trib. Rim 9. ožujka 2011. godine br. 5198).
Prema Sud u Rimu infiltracije se moraju ubrojiti u tzv. uznemiravanje činjenica legitimiraju dirigenta djelovati izravno protiv treće strane.
Istog mišljenja Vrhovni kasacijski sud, prema kojem nositelju se mora dati pravo na naknadu štete protiv treće osobe koja ga, zbog svog ponašanja, navodi na korištenje ili uživanje u preprodaji, budući da, u slučaju infiltracije, stanar ex art. 1585 stavak 2. Pravilnika ima autonomnu legitimnost da predlaže akciju odgovornosti prema autoru štete (Cass. 31. kolovoza 2011. n. 17.881).

Oštećenje imovine i oštećenje uživanja

Ako od infiltracija ili u svakom slučaju od činjenice da je prouzročio štetu, spušta se a ozljeda isključivo imovine (npr. oštećenje zidova) stanar nema neovisnu moć djelovanja prema trećoj strani kako bi dobio naknadu za takvu štetu.
međutim u rukama stanara pravo na djelovanje protiv vlasnika ostaje isto za neugodnosti koje se javljaju u uživanju dobra koje proizlazi iz reparacije povezane i sa štetnim činjenicama (članak 1584. Građanskog zakonika).
Ne samo: prema Sud u Genovi, koji je izrečen u vezi s ovom točkom presudom od 16. listopada 2013. gornji lijekovi, kao i djelomični, također se čine neobaveznima i nisu izvedivi zbog samozaštite.
Stoga nije jasno zašto se stanar ne može izravno dogovoriti s trećom osobom koja oštećuje unajmljenu nekretninu kako bi se nadoknadila za nižu vrijednost (koja se procjenjuje ravnomjerno) ugovorne usluge dobivene od druge ugovorne strane i hendikepiran od nezakonitog uplitanja treće strane (Tribina u Genovi 16. listopada 2013).
Kako reći: ako predrasuda za manje uživanje u dobru zakupljenog je povezan s nezakonitim djelom drugih, nema razloga da se ne može izravno djelovati protiv onih koji su je prouzročili.Video: