Troškovi iznajmljenog stana, tko i zašto morate platiti?

Najam stana slijedi obvezu plaćanja, uz naknadu, niz troškova. Što su oni i kako razlikovati vlasnika i najmoprimca?

Troškovi iznajmljenog stana, tko i zašto morate platiti?

Troškovi održavanja i održavanja

Stanarina

U slučaju najam nekretnina koje plaćaju što?
Na još izravniji način je rečeno: koji su troškovi koje mora snositi stanodavac, a koje oni koji su zaduženi dirigent?
Možemo podijeliti trošak u dvije kategorije:
a) troškovi koji se odnose na zajedničke dijelove (ako se imovina nalazi u višestambenoj zgradi);
b) izdatke koji se izravno tiču. tnekretnina.
Idemo po redu.

Stanarina

Za troškove povezane s troškovima upravljanje etažnim vlasništvom, umjetnost daje veliku ruku. 9, prvi i drugi stavak, zakon br. 392/78, u čijem je umu, ako nije drugačije utvrđeno od strane stranaka, na stanaru na cijelosti platiti:
a) troškovi povezani s uslugom čišćenje;
b) one koje se odnose na rad i rutinsko održavanje. tdizalo;
c) troškovi koji se odnose na opskrbu vodom, električnom energijom, gorivom za. t grijanje i ako je potrebno za klimatizaciju;
d) trošak čistka crni bunari i toaleti (kao i kanalizacijske kanalizacijske cijevi);
e) općenito iznos dospjelog za pružanje drugih zajedničkih usluga.
U usporedbi s uslugom njegovatelje, drugi stavak. 9. Zakona br. 392/78 stavlja je na teret zakupca po stopi od 90 posto, osim u manjoj mjeri za ugovore o plaćanju.
Služba čišćenje stubišta? Voditelj je plaća.
Svjetlo, plin i voda? Idem.
Troškovi od rekonstrukcija postrojenja ili fasade? Oni su odgovornost vlasnika.
naknadu za administratora? Slučaj je upitan.

Najam i troškovi

Iako u sudskoj praksi, u doktrini iu praksi ne postoji jedinstvo gledišta, najraznovrsnija je crta, barem po mišljenju pisca, ona koju je Vrhovni sud 1991. povukao, prema kojem:
troškovi koji se odnose na upravnikovu naknadu i troškove koje on snosi nisu uključeni u troškove kondominija iz čl. 9. Zakona br. 392 iz 1978. godine, odgovornost za stanara zgrade i posljedično se njihovo neplaćanje ne smatra neispunjavanjem koje je korisno vlasniku u svrhu traženja raskida ugovora (Kasacija 3. lipnja 1991., br. 6216).
To je korisno zapamtiti u odnosima s kondominijima jedina odgovorna osoba (tj. osoba koja, ako ne plati, može biti obaviještena o naredbi o zabrani u skladu s člankom 63. gore navedenog zakona) je uvijek i samo vlasnik; ta raspodjela etažnih pristojbi ima samo internu važnost za ugovorni odnos.
U svibnju 2014. godine glavne udruge vlasnika i zakupaca potpisale su ugovor, registriran u Poreznoj upravi, koji sadrži naznake u vezi s raspodjela troškova između stanara i vlasnika na temelju ugovora o najmu. Ovaj sporazum, korisno ga je zapamtiti, ima obvezujuću vrijednost samo ako ih stranke pozovu u ugovoru.
Nakon primitka zahtjeva za plaćanje, stanar ima dva mjeseca za plaćanje.
Prije nego to učini, međutim, on ima pravo dobiti konkretnu naznaku troškova koji se mogu pripisati njemu, kao i pravo na pregled i izdavanje kopija popratne dokumentacije za te troškove (vidi treći stavak članka 9. Zakona 392/78 i 1130-bis, prvi stavak Građanskog zakonika).

Troškovi održavanja apartmana

Često se događa, bolje uvijek bitno, nego tijekom izvršenja najam intervencije su neophodne za održavanje građevinske jedinice obuhvaćene gore spomenutim ugovorom u dobrom stanju i stoga u uporabi.
U ovom slučaju ispravna raspodjela troškova izvor je nesigurnosti, a često i trenja između vlasnika i stanara.
Ako razbiješ jednu cijev kupaonice? Platite vlasniku.
To razbija kotao nakon nasilne oluje? Isto.
To razbija nijansa kao posljedica duge i dugotrajne uporabe? Plati provodniku.
Što su referentnim standardima, ukratko, one koje nam omogućuju da dajemo ove odgovore?
Do djelomičnog ukidanja zakon br. 392/78 u struci. 14. Zakona br. 431/98 za građevine koje podliježu regulaciji fer najamnine, za popravke i održavanje u dobrom stanju bilo je potrebno uputiti na članke 21 i 23 Zakona 392.
Do danas su referentni standardi oni sadržani u građanskom zakonu i točnije Članci. 1576 i 1577.
prvo glasi:
Najmodavac je dužan za vrijeme najma obaviti sve potrebne popravke, osim onih za manje troškove održavanja koji se naplaćuju od najmoprimca.
U slučaju mobilne robe, troškovi skladištenja i redovitog održavanja, osim ako nije drugačije dogovoreno, snosi stanar.
Na umu drugoumjesto toga:

Troškovi održavanja

Kada unajmljena nekretnina zahtijeva popravke koji nisu na trošak stanara, mora o tome obavijestiti stanodavca.
U slučaju hitnih popravaka, stanar ih može izvršiti izravno, uz naknadu, pod uvjetom da istodobno obavijesti najmodavca.
U osnovi razlika je između malih popravaka zbog korištenja i potrebnih intervencija, umjesto faktora neovisnih o najmu.
jurisprudencija, od zasluga i legitimnosti, puna je primjera koji ukazuju na ono što treba i ne treba smatrati malim održavanjem i stoga koji dio ugovora je potreban da bi se osigurao trošak.
Prema Sud u Salernu, na primjer:
popravak vanjskih svjetiljki, roleta ili ulaznih vrata iznajmljenog imanja nije među onima koji se odnose na malo održavanje, kao što je to u čl. 1576 c.c. optužuje protiv stanara, jer se šteta koju su prijavili, osim ako su ovisni o nenormalnom korištenju imovine [...] radije pretpostavlja zbog slučajnih ili starih okolnosti i stoga mora biti popravljena od strane stanodavca koji norma. 1575 c.c., ima obvezu zadržati stvari koje se iznajmljuju u državi koja će se koristiti za ugovorenu uporabu (Tribunal, Salerno, 16. studenoga 2007).
Uvijek u odnosu na koncept malo održavanje Rečeno je da:
obvezu, da stanodavac zadrži imovinu u istom stanju u kojoj je bio u vrijeme sklapanja ugovora i, u svakom slučaju, u državi koja služi dogovorenoj svrsi, također uključuje i obvezu osiguranja malih popravaka održavanja, gdje takvo izvođenje proizlazi ne iz slučajnog događaja, nego od svakodnevnog korištenja imovine od strane stanodavca. Iz toga slijedi da je izvođač radova odgovoran za troškove popravka kotla, bez obzira je li već podvrgnut prvoj zamjeni (Tribunal Salerno 28. studenoga 2007. u predmetu Il merit 2008, 7).
U biti redovitost i malo održavanje to su dva različita koncepta.
Nije uvijek moguće, na općoj razini, točno razlikovati što bi se trebalo uklopiti u prvu, a ne u drugu kategoriju.
U tom smislu, dakle, ispitajte što je rekao jurisprudencija je od velike važnosti.
Što su popravci zbog korištenja, starosti ili šanse, u nedostatku dogovora između stranaka, lokalni običaji će to utvrditi.
U šutnji potonjeg, odluka je ostavljena sucu koji će procjenjivati ​​činjenice prema vlastitoj razboritoj procjeni.

Troškovi za dob i šanse

S obzirom na ova razmatranja, korisno je usmjeriti pozornost na pojmovi dobi i šansekategorije, koje se strogo odnose na identifikaciju vlasnika obveze plaćanja troškova održavanja.
slučajan slučaj to je neočekivani i nepredvidivi događaj zbog kojeg je imovina oštećena.
oluja iznad je klasičan primjer.
godinekao što čitamo s bilo kojeg vokabulara, to je starost stvari iz koje dolazi ruptura i stoga potreba za reparacijom.
ventil kotla koje će prijelomi zbog starosti postrojenja morati zamijeniti vlasnik.
Ne uvijek učinci koji proizlaze iz dobiu svrhe koje nas se tiču, one se lako razlikuju od onih koje se koriste.
primjer.
slavina za sudoper kuhinje može slomiti kao stara jer se koristi za mnogo godina.
drugi stavak. 1609 c.c., određuje da se, u nedostatku utvrđivanja troškova koji se mogu pripisati tijeku dobi, uporabi ili slučajnim događajima, odlučuje na temelju lokalnih običaja.
A ako ne i lokalne uporabe Govore li išta?
U takvim slučajevima, po mišljenju piscatrošak mora platiti stanar čija je uporaba utjecala na dob. Kao što je prethodno navedeno, konačna procjena u odsustvu referentnih kriterija uvijek je na sudu pred kojim se vodi postupak za rješavanje spora.
jasno koji je iznajmljivao nekoliko mjeseci zbog tih razloga ne mogu se naplatiti troškovi održavanja.Video: