Ugovorni ured i ugovorna odgovornost

Nadležnosti upravitelja i ugovorna odgovornost koja proizlazi iz ugovora o etažnom vlasništvu

Ugovorni ured i ugovorna odgovornost

Appalto

Kome je legitimitet djelovati u slučaju nedostataka koji proizlaze iz ugovor što se tiče stambene zgrade?
Odgovor je dvostruk i ne može ne uzeti u obzir vrstu izvršenih intervencija.
Mi tražimo objasnite bolje ovu izjavu.
Prvo, međutim, dobro je odrediti kontekst u kojem se krećemo: govorimo o ugovornoj odgovornosti koja proizlazi iz ugovora.

primjer:tvrtka Alfa gradi zgradu Gamma i nakon toga prodaje nekretnine koje se nalaze u njoj.
Nakon prodaje nekretnina ima neke poroke u odnosu na koliko dogovoreno je.
Referentni standard u ovom slučaju jeumjetnost. 1667 c.c., na umu kojih:
Izvođač je dužan jamčiti odstupanja i nedostatke u radu.
Jamstvo nije dospjelo ako je kupac prihvatio rad, a odstupanja ili nedostaci su mu bili poznati ili su bili prepoznatljivi, pod uvjetom da u ovom slučaju nisu bili u lošoj vjeri skriveni od strane izvođača.
Klijent mora, zbog kazne oduzimanja, otkazati nedostatke ili nedostatke u roku od šezdeset dana otkrića. Otkazivanje nije potrebno ako je izvođač potvrdio odstupanja ili nedostatke ili ih je sakrio. Postupak protiv izvođača radova propisan je u roku od dvije godine od dana predaje radova. Okrivljenik za plaćanje uvijek može podnijeti jamstvo, pod uvjetom da su odstupanja ili nedostaci prijavljeni u roku od šezdeset dana otkrića i prije nego što su prošle dvije godine od isporuke.
Tko mora djelovati kako bi potvrdio jamstvo za nedostatke sukladno čl. 1668 c.c.., može dovesti do raskida ugovora?

Appalto2

Prema konsolidirana pravna orijentacija u slučaju ugovorne odgovornosti proizvođača za pogreške u dijelovima i zajedničkim uslugama višestambene zgrade, za razliku od izvanugovorne odgovornosti u skladu s čl. 1669 Građanskog zakonika, aktivni legitimitet pripada samo pojedinim etažnim vlasništvima, prema kojima je graditelj obavezan, a kondominij upravitelj može valjano djelovati samo na temelju posebnog ovlaštenja koje su dali sami etažni vlasnici (terminis, Cass, 09-04-1987, n. 3500, Arch Leases, 1987, 491; Cass., 20-12-1983, n. 7527, u Giuru. it., 1984, I, 1, 1693; za sudsku praksu ovog suda, u istom smislu, usp. na kraju Trib. Rim 20.11.2002, Condominio di v. Levanzo 53/67 c. Depot Lokomotiva Roma San Lorenzo Soc. u r.l., neobjavljeno) (Tribunal u Rimu 26. prosinca 2002).
Razlog je jednostavan: pravilo umjetnosti. 1667 c.c. razgovarati kupac.
Zgrada u vrijeme izgradnje zgrade nije ni postojala, ergo upravnik, koji predstavlja etažno vlasništvo u odnosu na zajedničke dijelove, ne može tvrditi prava koja se ne tiču ​​zajednice nego pojedinca.
U slučaju kvarova i jamstva za radovi na zajedničkim dijelovima izvršeni su nakon uspostave kondominija.
U ovom slučaju, u stvari, to je tim, osobu administratora, da su potpisali ugovor o ugovoru i da će stoga uvijek zakonski zastupnik etažnog vlasništva moći djelovati kako bi potvrdio prava stanarskih prava na imovinu u etažnom vlasništvu.Video: