Kondominium je potrošač

Stan u zgradama je organizacija bez pravne osobnosti. U odnosima s trećim stranama smatra se potrošačem.

Kondominium je potrošač

Il condominio è un consumatore

Stalno je mišljenje u doktrina i sudska praksa onaj prema kojem stanovanje u zgradama postoji gdje postoji pojedinačna imovina pojedinih etažnih kuća, koja se sastoji od stana, i suvlasništvo zajedničkih dobara (Trib. Varese 16. lipnja 2011. n. 1273).
Definicija se tiče dva aspekta:

a) pravo na svojstvo;
b)organizacija.
Prvi se aspekt odnosi na subjektivno pravo stvarne prirode (zajedničko vlasništvo) koje se odnosi na dijelove zgrade u zajedničkoj upotrebi; drugi aspekt označava organizaciju grupe etažnih kuća, u suštini sastavljenoj od figura skupštine i direktora:
organizacija za upravljanje stvarima, objektima i uslugama
(Trib. Varese 16. lipnja 2011. n. 1273).
Iako dugo vremena, s obzirom na upravljačke aspekte, rečeno je da je etažno vlasništvo usporedivo s upravnim tijelom bez pravne osobnosti, u 2008 odredili su to iz sudske prakse kondominij se definira kao "upravljačko tijelo", zbog činjenice da legitimnost direktora ne lišava pojedinačne sudionike njihove legitimnosti da djeluju na sudu u obrani prava koja se odnose na zajedničke dijelove; samostalno koristiti pravne lijekove; intervenirati u presudama koje je donio administrator, itd.
No, figura institucije, čak i ako se radi samo o upravljanju, pretpostavlja da oni koji je zastupaju ne zamjenjuju sudionici. S druge strane, upravljačka tijela u tehničkom smislu predstavljaju definiranu kategoriju čak i ako ne i jedinstvenu, kojoj su zakoni dodijeljeni različiti zadaci i odgovornosti, a heterogena disciplina se prilagođava različitim ciljevima (članak 3. Zakona od 22. prosinca 1956., 1589.). Upravljačka tijela u praksi djeluju preko dioničkih društava po uobičajenom pravu, u čijem je vlasništvu i koja organiziraju

Il condominio è un consumatore

prikladnije: u provedbi vladinih direktiva, racionalizirati kontrolirane aktivnosti, koordinirati programe i osigurati financijsku pomoć kroz fondove. Za strukturu, upravljačka tijela su obilježena subjektivnošću (javnom pravnom osobnošću) i autonomijom imovine (vlasništvo nad dionicama i fondom za zadužbinu). Međutim, unatoč upitnoj sličnosti funkcije - činjenici da upravitelj i skupština upravljaju zajedničkim dijelovima u ime višestambenih zgrada, kojima pripadaju zajednički dijelovi - znatna raznolikost strukture pokazuje nedosljednost ponovljenog i nekritičnog pozivanja na upravno tijelo u stanu u zgradama. U stvari, kondominij nije vlasnik autonomne baštine, niti prava i obveze: vlasništvo nad stvarima, instalacijama i uslugama u zajedničkoj upotrebi, u stvari, odgovornost je pojedinih etažnih kuća; istim etažnim stanovima pripisuju se obveze za stvari, postrojenja i zajedničke službe i relativnu odgovornost; obveze ugovorene u takozvanom interesu stambene zgrade nisu ugovorene u korist institucije, već u interesu pojedinačnih sudionika (Cass. SS.UU. 8. travnja 2008. br. 9148).
U tom kontekstu legitimno je pitati:
ako etažno vlasništvo nije pravna osoba, a upravitelj izravno predstavlja etažno vlasništvo, na ugovornoj razini može li se smatrati zakonskim zastupnikom grupe potrošača?
Odgovor na pitanjeprema tvrdnjama suda u Arezzu, koji se slaže s prethodnim izjavama Vrhovnog suda, pozitivan je.

Consumatore3

Čita se u rečenici
koji Ugovorni odnos koji se odnosi na pružanje usluga ne obvezuje administratora kao takvog, ali pojedini kondominij i upravitelj djeluju kao zastupnici s zastupanjem pojedinih etažnih kuća.Iz toga slijedi da, budući da se etažno vlasništvo nedvojbeno smatra potrošačima, koji su fizičke osobe koje djeluju, kao u ovom slučaju, u svrhe koje nisu povezane s obavljenom poslovnom ili profesionalnom djelatnošću, čak i ugovor koji je upravitelj stambene zgrade sklopio s profesionalcem, prisutnost drugih elemenata predviđenih zakonom, članke 1469 bis i sljedeće cc... "(C. Cass. Red. Odjeljak 3, br. 10086 od 24/07/2001 Rv. 548447) (Tribunal Arezzo 17. veljače 2012. n. 125).Video: