Knjižice Sustavi klimatizacije

Uredbom Ministarstva za gospodarski razvoj od 10. veljače 2019. definirane su knjižice za sustave klimatizacije i energetske učinkovitosti.

Knjižice Sustavi klimatizacije

D.M. 10 02 14 definira knjižice za klimatizaciju

Uredbom od 10. veljače 2014. Ministarstvo za ekonomski razvoj je definiralo nove knjižica klimatizacije i energetske učinkovitosti zgrada. Uredba Modeli knjižica sustava za klimatizaciju i omjer energetske učinkovitosti prema Uredbi predsjednika Republike br. 74/2013, koja je stupila na snagu 8. ožujka, definirala je nove knjižice sustava koje će se koristiti i za zimske klimatizacijske sustave i za ljetne klimatizacijske sustave.

impianto climatizzazione

Odluka 74/2013 prošle je godine definirala kriterije za korištenje, održavanje i kontrolu ljetnih i zimskih klimatizacijskih sustava te za proizvodnju tople vode za kućanstvo.
Nadalje, isti dekret definirao je i granice radno vrijeme, tj. broj sati rada postrojenja prema regijama kojima pripadaju.
Dosad su knjižice za sustave grijanja morale biti izrađene samo za postrojenja čija je razina snage veća od 35 kW i čine takozvanu knjižicu središnje knjige ili postrojenja, dok za strojeve s fluoriranim plinom, kao što su toplinske pumpe, knjižica postrojenja mora biti sastavljena ako sadrži najmanje 3 kg plina.
U svakom slučaju, ako postoje, ove knjižice moraju biti priložene novoj knjižici koja će stupiti na snagu od sljedećeg 1. lipnja knjižica klima uređaja.

Knjižica za klimatizaciju, učinkovitost postrojenja i F-GAS

Kao što je navedeno uPrilog I. D.M. 10/02/2014, uz knjižicu o klimatizaciji, koju mora popuniti instalater, moguće je opisati i značajke sustava grijanja i karakteristike ljetnog klimatizacijskog sustava za zgradu sa ili bez proizvodnje vode vruće sanitarije.
Za potonje, osobito, u posljednjih nekoliko godina sustavi koji se sastoje od toplinskih crpki koje izmjenjuju toplinsku energiju s toplinskom energijomvoda.
Knjižica klimatizacije također uzima u obzir tehnologije za ljetne i zimske klimatizacijske uređaje koji su se proširili u posljednjih deset godina, zapravo, s njom D.M. 10/02/2014 stavlja na raspolaganje niz priloga koji zamjenjuju jednostavna izvješća o tehničkim provjerama koja su sastavljena sa starim knjižicama.
Ti prilozi su tzv. Kontrolni izvještaji energetska učinkovitost, definirane za skupine grijanja, za rashladne jedinice, za izmjenjivače i za kogeneratore, moraju se puniti prilikom redovitog ili izvanrednog održavanja, za zimske sustave grijanja klima uređaja snage veće od 10 kW i za ljetni klima uređaj snage preko 12 kW.
Ove vrijednosti ne ovise o tome da li sustav proizvodi i toplu vodu zdravlje ili manje.
Među prilozima ove uredbe ističemo prilog ili list broj 2, koji je namijenjen praćenju aktivnosti održavanja i kontrole sustava za pročišćavanje vode u pogonu, čija kvaliteta može ugroziti predstava.
Poseban slučaj čine postrojenja koja se napajaju samo obnovljivim izvorima energije (FER), definiran u Zakonodavnoj uredbi od 3. ožujka 2011. broj 28, za koju se očekuje samo izrada knjižice o klimatizaciji bez dodataka za provjeru energetske učinkovitosti.

tecnico impianto climatizzazione

Primjećujemo da u slučaju biljaka koje sadrže fluorirani plinovi, kao što su toplinske pumpe ili rashladne jedinice, iz knjižice klimatizacije, kao i iz izjave o sukladnosti, u slučaju instalacije novog postrojenja ili obnove postojećeg sustava, moraju se dobiti potrebne kvalifikacije koje instalater mora imati za rade na takvim sustavima i minimiziraju emisije fluoriranih plinova u okoliš, kako bi se smanjio efekt staklenika.
Te ocjene čine licenca iz hladnjaka, od registracije tvrtke do tvrtke nacionalni registar fluoriranih plinova i tvrtka F-GAS certifikat, prema D.P.R. 43 iz 2012. i Europsku uredbu 303/08.
Zaključujemo tako što ćemo to napomenuti iz registra F-GAS svatko može provjeriti navedene zahtjeve tvrtki i tehničara prije nego se povjeri instalacija ili radovi održavanja klimatizacijskom sustavu.Video: