Noćenje i doručak i Affittacamere u kondominiumu: riječ sudske prakse

B & B i Affittacamere, aktivnosti koje nisu uvijek namrštene od strane drugih apartmana. Suživljenje koje suci ocrtavaju na temelju odredbi propisa.

Noćenje i doručak i Affittacamere u kondominiumu: riječ sudske prakse

U višestambenoj zgradi sve više i više brojnih pansiona i pansiona

U fazi trajnih negativnih gospodarskih uvjeta, kao što je ona koja je već dugo zahvatila Italiju, ali tamo gdje postoje utješni i svakako zanimljivi znakovi oporavka u turističkom sektoru, sve je više ljudi koji se okušavaju u sektoru gostoprimstvo.

Beb u kondominijima sve je češći


I tako, unutar sve raširenijeg ekonomije dijeljenja, aktivnosti tvrtke Noćenje i doručak i od posjednik unutar stanove.
Ostale smještajne objekte ne smiju uvijek namrštiti zbog neizbježnog dolaska i odlaska gostiju. Suživot sudaca, u konkretnim slučajevima podvrgnutim njihovoj procjeni, ocrtava se na drugačiji način, uglavnom na temelju onih koje su specifične klauzule sadržane u različitim etažno uređenje.

Bed & Breakfast i Affittacemere: polazimo od definicija

Prije svega, prije ulaska u sadržaj pravosudnih mjera, identificiramo normativnu definiciju aktivnosti stanodavaca i pansiona i srodnog djelokruga.
Kodeks turizma, tj. Zakonodavni dekret br. 79 od 23. svibnja 2011., iako je proglašena neustavnom u nekoliko članaka (rečenica Ustavnog suda br. 80/2012), glavna je referentna točka za naše potrebe
Zapravo, ova odredba definira s pojmom posjednik smještajni kapaciteti, sastavljeni od najviše šest soba, koji se nalazi u više stanova namještenih u istoj zgradi u kojima se gostima pruža, na poduzetnički način, smještaj i eventualno, ako posjeduju potrebna ovlaštenja, komplementarne usluge.
Što se tiče i Noćenje i doručak, bez obzira na to provodi li se djelatnost u strogo obiteljskoj ili poslovnoj djelatnosti, Kodeks definira strukture kao što su one u kojima se smještaj i doručak osiguravaju pomoću dijelova iste jedinice nekretnine, pod uvjetom da su funkcionalno povezani i imaju zajedničke obiteljske prostore.
Važno je naglasiti da, prije nacionalnog zakonodavstva, svaka Regija regulira sektor svojim vlastitim zakonom, prilagođavajući propis specifičnim teritorijalnim posebnostima.

Tvrdnje o etažnoj regulativi o aktivnosti Affittacamere

Kao što se i očekivalo, kako bi se ustanovio legitimitet ili na neki drugi način izvršenje aktivnosti stanodavaca ili noćenja s doručkom u zgradi, bitno je provjeriti i pažljivo procijeniti posebne klauzule uređenje kondominija.
U tom smislu, neke nedavne prosudbe zasluga koje su izdale sudske vlasti su prosvjetljujuće.
S posebnim osvrtom na aktivnost posjednik, ima dobro definirane uloge i obveze dotičnih sudionika, bez obzira na specifičan slučaj i ishod suđenja, nedavno presude suda u Milanu, broj 1947 od 22. veljače.
Slučaj na koji je pozvan da odluči Lombardni sud odnosio se na sudski poziv kondominijuma koji je redovnim ugovorom zakupio njihov stan za stambenu uporabu poduzeću, priznajući fakultetskom autocestu podzajam nekretnine, te da je potonji, kroz ugovore o podzakupu, zapravo koristio stan za obavljanje djelatnosti stanodavaca ili noćenja s doručkom, ili barem za obavljanje posla.

Apartmani i smještajne aktivnosti


To je, prema onome što se tužitelj žalio, predstavljalo kršenje stambenih propisa.
Iz tog razloga, etažno vlasništvo je zamolilo suca da osudi optuženike (kondominij i društvo) za trenutni prekid takve upotrebe imovine.
Presuda, preliminarna, naglašava da je vlasnik imovina smještena unutar kondominijuma dužna je poštivati ​​etažne propise i odgovorna je zajednici kondominijuma zbog kršenja propisa, čak i ako njime upravlja dirigent svojeg dobra, obvezujući se na nametanje usklađenosti s propisom o potonjem.
To je načelo koje je u nekoliko navrata potvrđeno od strane EU. T Kasacijski sud koji je naglasio da u smislu izgradnje etažno-stambenih zgrada, te u hipotezi kršenja zabrane sadržane u ugovornoj odredbi za dodjelu pojedinih prostorija isključivog vlasništva nad zgradom kondominija određenim namjenama, etažno vlasništvo može zatražiti prekid nezakonitog odredišta voditelj koji vlasniku vlasnika.
U stvari, kondominij koji je iznajmio svoju stambenu jedinicu trećoj strani odgovara drugim etažnim zgradama o ponovljenim kršenjima kondominiumskih propisa koje je potrošio njegov stanar ako ne pokaže da je usvojio, u vezi s okolnostima, odgovarajuće mjere, u skladu s kriterijem opći od marljivost stavljen u struku. 1176 Građanskog zakonika, da zaustavi zlouporabe, stavljajući u mjesto inicijative koje mogu ići tako daleko kao zahtjev za prijevremenim prestankom leasing odnosa.
Na konkretnoj osnovi, etažno vlasništvo, kao glavni primatelj propisa, nastaje protiv komunalne zajednice ne samo kao odgovorno za izravno kršenje tih pravila s njegove strane, već i kao odgovorno za kršenje istih pravila od strane vozača svoje imovine, držeći se ne samo ugovornim obvezama stanara da poštuje obveze i zabrane predviđene uredbom, već i da spriječi kršenje i da ih sankcionira i prekidom odnosa.

Kuće za goste i zabrane u etažnim propisima

Dvije druge zanimljive nedavne presude o tom pitanju donijele su Sud u Rimu, s dijametralno suprotnim rezultatima u usporedbi s uključenim interesima.
Odlučujuću diskriminaciju, osim konkretnih presuda sudaca, predstavljale su i odredbe propisa o etažnim stanovima koji su uključeni u konkretne slučajeve.
I tako, objavljena je rečenica Kapitolinskog suda 9. svibnja, čiji su unos bili pozivi koje je kondominium obavijestio vlasniku jedinice nekretnina koju je tvrtka domaćin upotrijebila kao stanodavac, prihvatio je zahtjev za izricanje kazne da prestane s tom djelatnošću.

Zajedničke prostorije u noćenje i doručak


Zahtjev za kondominij se temeljio na zabrani, koja je izričito utvrđena etažnim propisima, da se pojedinačni stanovi koriste za vođenje gostionice ili sobe za iznajmljivanje.
Dio glumice, kroz svjedočenja i dokaze vezane uz oglašavanje na internetu, pokazala je stvarnu i konkretnu aktivnost koja se provodi unutar zgrade.
Sudac je utvrdio da iznimka koju je izrekao optuženik nema nikakvu vrijednost prema kojoj aktivnost vlasnika zemljišta sama po sebi ne bi bila zabranjena, već samo u hipotezi u kojoj bi mogla stvoriti uznemiravanje ili uznemiravanje prema drugim apartmanima.
Sudac je naglasio da je zakonska odredba jasna i jasna u osiguravanju zabrane, u potpunoj neovisnosti, bez utvrđivanja daljnjih razlika i uvjeta.
U tom smislu predmetna uredba o etažnom vlasništvu, a priori, ocijenila bi postojanje štete koja je nastala zbog zabranjene djelatnosti.

Noćenje i doručak: ne u opsežnoj primjeni kondominium regulacije

Samo nekoliko mjeseci prije, isti sud u Rimu, s 510, od 10. siječnja 2018. godine, izrazio se drugačije.
Zapravo, zbog ishoda uzroka koji je promovirala stambena zgrada, toliko prema vlasniku imovine u odnosu na najmoprimca koji je obavljao djelatnost Noćenje i doručak, zbog navodne povrede klauzule o uređenju stambenog prostora koja zabranjuje dodjelu nekretnina za korištenje kao gostionica ili pansion, odbio je zahtjev za osudu prestanka smještaja, smatrajući ga neosnovanim.
U ovom slučaju, optuženici su ocijenili sadržaj ugovora o najmu, koji konkretno predviđa korištenje tri prostorije za iznajmljivače, bez korištenja kuhinje, restorana i doručka. Stoga, kako tvrde okrivljenici, odredište imovine, koje nije usporedivo s odredištem pansiona ili pansiona, ne čini se da je među zabranama koje nameće etažna regulativa.
Sudac je pribavio svjedočanstva i pribavio dokumentarne dokaze da se djelatnost koja se konkretno provodi unutar imovine može klasificirati kao Bed & Breakfast, rečenica odbija zahtjev predložen od strane kondominijuma jer se ova aktivnost bitno razlikuje od primjene gostionica ili mirovina predmet zabrane utvrđene etažnim propisima.

Noćenje i doručak u višestambenoj zgradi


U stvari, dvije vrste aktivnosti izričito navedene u uredbi pretpostavljaju, zajedno s pružanjem prostorije za smještaj, i pružanje ugostiteljske usluge mnogo šire od one koju nudi b & b, odnosno jednostavan doručak, koji se proširuje na ručak ili večera ili oboje. Prema tome, prema ocjeni sudaca o aktivnostima koje zahtijevaju ne samo organizacijsku dimenziju nego i veće osoblje, ali i veću posjećenost prostora od strane gostiju.
Kvantitativne i kvalitativne razlike koje ovu aktivnost oduzimaju od zabrane koju nameće regulatorni standard. Istaknuti ocjenu koju je sudac izrazio o profilu koji je izvršio kondominij koji je bio namijenjen za izjednačavanje svih receptivnih aktivnosti, tvrdeći da će omjer regulatorne zabrane sadržavati, međutim, ne dopuštajući pristup kondominijima neselektivnom autsajderi, Taj se odbitak smatrao nepodijeljenim jer ta svrha nije proizašla iz regulatorne odredbe koja bi inače također zabranila obavljanje stručnih studija koje se, s druge strane, ne spominju.
Kao opće načelo, zabrane koje donosi uređenje kondominija korištenje isključive imovine strogo se tumači i nije podložno primjeni opsežan ni analog jer konkretiziraju ograničenja prava na vlasništvo.
Stoga okolnost da je zabrana nametnuta uredbom ograničena na djelatnost gostionice ili mirovine čini neprihvatljivim proširiti je čak i na aktivnosti kojima se može pristupiti sa stajališta namjene, ali se bitno razlikuje od točke kvalitativne i kvantitativne, u njihovom konkretnom ponašanju.Video: