Nadgrađeni balkoni i oštećenja na zajedničkim dijelovima

Predviđeni balkoni su dio isključive imovine i kao takvi se moraju uzeti u obzir u svrhu naknade štete koju uzrokuju

Nadgrađeni balkoni i oštećenja na zajedničkim dijelovima

Balconi

izbočeni balkoni oni su dijelovi isključivog vlasništva i ako od njih nastaju štete na zajedničkim dijelovima, njihovi vlasnici su dužni nadoknaditi ih. To je u biti odluka donesena 27. Tsrpnja. T Kasacijski sud s kaznom br. 13509. Slučaj Vrlo je uobičajena pojava: zajednički dijelovi zgrade oštećeni su infiltracijama koje dolaze s balkona koji izvire. Tada kondominij tuži vlasnika jedinice za nekretnine balkon je produžetak zatražiti uklanjanje uzroka štete. I u prvom i drugom stupnju stanovanje je potvrdilo svoje razloge: izlazeći balkoni služe samo za stan koji su priključeni i zbog toga posljedice oštećenja koje dolazi iz njega mora popraviti vlasnik ove kuće. Nema funkcije pokrivanja, nijedna druga uobičajena korisnost: stražnji balkoni su privatni dio. Kondominij osuđen naizvođenje radova on nije bio tamo i on je podnio žalbu za kasaciju; sada ništa što na balkonima nije konsolidirana pravna adresa. Čita se u rečenica n. 13509 da su predmetne terase u isključivom užitku podnositelja zahtjeva i da je, s obzirom na njihove karakteristike, primarna funkcija omogućavanje pogleda, kao i svaki balkon. Zaključci izrečene rečenice logični su i dosljedni, u skladu s ustaljenom sudskom praksom prema kojoj stršeći balkoni, koji strše iz pročelja zgrade, čine samo produžetak stana iz kojeg se prostiru i ne obavljaju nikakvu pomoćnu funkciju. potrebne krovove zgrade - kao, obrnuto, događaju se za terase ugrađene u tijelo zgrade - ne mogu se smatrati u službi planova koji se preklapaju i, stoga, zajedničkog vlasništva vlasnika takvih planova i ne mogu se primijeniti uklanjaju se u struku. 1125 c.c.

Balconi2

Predviđeni balkoni, dakle, spadaju u isključivu svojinu vlasnika stanova kojima imaju pristup (kasacija 17.7.2007. Br. 15913, 30.7.2004. Br. 14576)
(Cass. 27. srpnja 2012., br. 13509). Naravno da jest uvijek je dobro imati na umu da u odnosu na gornje balkone ista sudska praksa navedena u ovoj presudi navodi da se neki dijelovi takvih struktura mogu smatrati zajedničkim vlasništvom. Referenca je ai frize na donjem i prednjem dijelu balkona; ako takvi frizi mogu utjecati na arhitektonsku dekoraciju zgrade (tj. na crte koje karakteriziraju izgled zgrade), one se moraju smatrati dijelovima zajedničke imovine i kao takvi troškovi koji se odnose na njih (osim što koje se ne mogu pripisati nezakonitom djelovanju drugih) moraju se dijeliti među svim etažnim stanovima na temelju tisućinki vlasništva.
adv. Alessandro GallucciVideo: