Članak 42. Bis Konsolidirano izvlaštenje teksta

Članak 42 bis konsolidiranog Zakona o eksproprijaciji namijenjen je podizanju pozornosti Ustavnog suda i Europskog suda za ljudska prava.

Članak 42. Bis Konsolidirano izvlaštenje teksta

42?

D.L. 6. srpnja 2011, n. 98, Hitne odredbe za financijsku stabilizaciju, s člankom 34. ponovno je uveo umjetnost. 43 Zakonodavne uredbe broj 327/2001 u Konsolidiranom zakonu o eksproprijaciji.
Članak je preimenovan 42 bis Uporaba imovine bez naziva u svrhe od javnog interesa.
Eksproprijacija za javnu uporabu je čin kojim se javna uprava može oduzeti privatno vlasništvo uz naknadu štete, treba je provesti nakon izdavanja valjane i djelotvorne i posebne odredbe.

draga

Članak 43 prethodno je proglašen neustavni, uz suglasnost Europskog suda za ljudska prava, putem D.P.R. br. 293 od 4. listopada 2010.; jer je ponudio javnoj upravi mogućnost ponovnog stjecanja imovine po drugi put, unatoč tome što nije realizirao radove koji su izazvali prvu eksproprijaciju ili u slučaju neizvjesnosti u postupku eksproprijacije, čime se krši jedno od osnovnih načela zakonitost.

Nova umjetnost. 42 bis Zakonske uredbe 327/2001, protiv eksproprijacije koju provodi javna uprava, manjkav u obliku ili bez valjane i djelotvorne odredbe o izvlaštenju ili deklarativnom javnom komunalnom poduzeću, uvela je mogućnost da je vlasniku plaćen obeštećenje zbog ozljede imovine i nevlasničke glavnice; Općenito govoreći, bilanca se odnosi na ekonomsku procjenu imovine prema objektivnim parametrima, dok se ne-kapitalna vrijednost ne odnosi na istu neposrednu procjenu vlasničkog kapitala, već je povezana s oštećenjem zakonski relevantnih interesa koji se ne mogu procijeniti objektivnim parametrima.

10


U teoriji novi članak 42 bis s jedne strane, treba zadovoljiti potrebe javne uprave, kroz oporavak imovine i, s druge strane, nadoknaditi ili obnoviti privatni sektor zbog nezakonitosti koju je pretrpio; nematerijalna šteta trebala bi se kompenzirati na paušalnoj osnovi s dodatna naknada jednaka 10% fer vrijednosti imovine, dok bi pristranost imovine trebala biti određena, u svakom slučaju, kako bi odgovarala tržišnoj vrijednosti predmetnog sredstva i prema osnovnim naznakama iz konsolidiranog zakona o izvlaštenjima povezanim s prirodom imovine.

5%


Osim toga, kao naknada za privatni sektor, u slučaju nedostatka dokaza o šteti za drugi subjekt, naknadu treba platiti jednako interesu 5% vrijednost imovine, izračunata na godišnjoj osnovi, počevši od trenutka kada je kazneno djelo počinjeno.

I str

euro

treba usvojiti i smanjenja opisana u novom članku samo: ako se utvrdi nemogućnost nastavka sporazumi alternative između javne uprave i privatnog sektora; nakon temeljite procjene i usporedbe potreba obiju strana; jasno naznačiti naknadu za koju isplata dospijeva 30 danaod usvajanja mjera, uz prilagodbu svih iznosa koje je uprava već platila.

Članak članak. 43 Zakonskog dekreta broj 327/2001 u Konsolidiranom zakonu o eksproprijaciji, preimenovan u članak 42 bis koji je ponovno uveden člankom 34. zakonske uredbe br. 6. srpnja 2011. n. 98, namijenjen je podizanju pozornosti Ustavni sud o njezinoj ustavnosti i ustavnosti Europski sud za ljudska prava, ECHR.


ing. Vincenzo GranatoVideo: