Zalaganje kondominiumske rezolucije i dokaz njezine pravovremenosti

U slučaju žalbe protiv pobijane stambene rezerve, etažno vlasništvo mora djelovati u roku od trideset dana i mora dokazati da je udovoljilo ovom roku.

Zalaganje kondominiumske rezolucije i dokaz njezine pravovremenosti

Izazov stambene rezolucije

apel

Kondominiumske rasprave, reći da je umjetnost. 1137 c.c. obavezno za sve vrste, uključujući odsutne i prisutne apstinente i protivnike: u kondominijumu, zapravo, odluka većine obvezuje sve suvlasnike.
Jasno je tko vjeruje da odluke o sklapanju koje su nezakonito poduzete, uvijek ih mogu izazvati pravnim radnjama, kojima prethodi a pokušaj posredovanja (vidi gore citirani članak 71.); ova akcija je obično poznata kao žalba na kondominijsku rezoluciju.
Članak. 1137, drugi stavak, c.c. navedite to protiv rezolucija koje su u suprotnosti sa zakonom i / ili etažnim propisima moguće je podnijeti prijedlog za pokretanje postupka pred pravosudnim tijelima, to jest Sudu ili Mirovnom sudu okruga u kojem se nalazi zgrada (umjetnost. 23 c.p.c.).
Akciju može predložiti prisutan (uzdržano i protivno) i odsutan u roku od trideset dana:
a) za sadašnje apstinente i izdvojeno od njih datum vijećanja;
b) za one koji su odsutni od datuma dostavljanje zapisnika.
Što se tiče značenja koje se pripisuje tom pojmu komunikacija, korisno je zapamtiti da glagolski (kao i obavijest o sazivanju) je a čin recesije; to uzrokuje pretpostavka znanja sukladno čl. 1335 c.c. pisanog recesivnog djela postignutog na adresi primatelja radi samo zbog objektivne činjenice dolaska djela u mjesto naznačeno normom, osim ako dokaz o samom primatelju, o nemogućnosti da se u praksi stekne navedeno znanje za događaj koji je strani volji; pošiljatelj nije dužan dokazati to znanje, sve dok je dovoljno dokazati dostavu deklaracije na adresu primatelja (Cass. 29. travnja 1999. n. 4352).

Odluka o žalbi

Kako reći: trideset dana za one koji su odsutni, to je samo zbog vremena kada je obavijest o umetanju postavljena u pošti, a ne samo od primitka gore navedene komunikacije.
Tko god hvata od gore navedenih uvjeta mora se smatrati izgubljenim iz prava da se protivi toj rezoluciji i da se njezina tužba mora proglasiti nedopuštenom.
U slučaju nulta rješenja, žalba se može podnijeti bez vremenskog ograničenja (čak i mjesecima ili godinama kasnije) i također od strane kondominija koji su pozitivno glasali (usp. Cass. br. 6714/10).
klasifikacija dio poroka stambenih rezolucija djelomice je nastao sudskom praksom s poznatim izricanjem br. 4806 donesenih od strane Ujedinjenih odjela 2005. godine, dijelom od kondominijsku reformu da se s jedne strane prisjetio tih načela (vidi naprijed citirani članak 66.) i na drugi način promijenio predmet (vidi članke 1117-ter c.c. i 1129, četrnaesti zarez, c.c.).

Dokaz o poštivanju uvjeta i nedopuštenosti tužbe

U predmetu koji se tiče osporavanja stambene rezolucije, riješen je. T Sud u Napulju sa kaznom izrečenom u kancelariji 26. veljače 2015. godine, etažno vlasništvo je osporilo izostavljenu naznaku kvorum savjetodavni o zapisniku sastanka.
Kondominiumi su se, konstituirajući se na sudu, žalili na odgođena žalba: prema strukturi, rezolucija bi se mogla smatrati poništavajućom, ali se žaliteljica morala smatrati izgubljenom iz prava da ospori rezoluciju koja je prošla više od trideset dana od priopćenja izvješća (bila je odsutna).
Sud Napulja dao je razlog timu. Prije svega, prema rečenici, na rezoluciju koja ne sadrži točnu naznaku kvoruma odluke (npr. prijavom lakonske dikcije, koju većina odobrava) utječe poništenje a ne od ništavosti, budući da se taj nedostatak mora smatrati formalnim, tj. što se tiče pogrešnog sastavljanja zapisnika sa sastanka.
U tom kontekstu, kaže Napuljski sud, stranka koja se žali (gdje se izjasnila) mora dokazati da su osporeni u skladu sa zakonom, U tu svrhu, suci navode, kako bi se razmotrio teret dokazivanja, potrebno je dokumentirati tu činjenicu.
Kako reći: nije dovoljno, kao što se dogodilo u ovom predmetu, ustvrditi da je izvješće priopćeno na određeni datum, ali je također potrebno biti u stanju ponuditi neupitan dokaz o tome.
odlukom suda u Napulju od 26. veljače 2015. godineu vezi s tim, može se sažeti na sljedeći način: odluka skupštine dioničara koja ne sadrži točnu naznaku kvoruma odluke je ništavna, te se kao takva može pobijati u roku od trideset dana od njezina donošenja (za sadašnje izdvojeno / uzdržano) / komunikaciju (za izostancima) s teretom dokazivanja, u slučaju sporova u tom pogledu, na trošak apelanta.
Ukratko: prije pokretanja tužbe uvijek je dobro pažljivo provjeriti datume primitka izvješća.Video: