Balzam i podrum

Klima uređaj u podrumu ne krÅ”i dekorum, jer se ne može vidjeti, a ne krÅ”i pravo drugih da koriste zajedničku stvar, budući da su dvije namjene kompatibilne.

Balzam i podrum

Inovacije u kondominijima

regenerator

Premaumjetnost. 1102 c.c., svaki sudionik u zajedniŔtvu može koristiti zajednička stvar s ograničenjem da je ne mijenjate odrediŔte a ne da ih spriječi viŔe koristiti ga u skladu sa svojim pravima.
Iako se odnosi na zajedniÅ”tvo, norma se primjenjuje i na kondominij, zbog općeg odlaganjaumjetnost. 1139 c.c., i također zbog prikladnosti posebnog zakona za dovrÅ”avanje pravila o koriÅ”tenju zajedničkih stvari u stambenim zgradama.
Ova upotreba mora, kao Ŕto je i rečeno, poŔtovati odrediŔte stvari i ne sprječava druge da koriste istu namjenu, ne mijenjaju pristojnost achitectonic (v. Cass. br. 8852/2004).
Zapravo, rečeno je sumjetnost. 1102 c.c., također normativne kontrakcije koje dopuÅ”taju razmatranje nedopuÅ”tenih radova pojedinih etažnih kuća na zajedničkim dijelovima gdje su Å”tetne za uređenost zgrade. U stvari, izmjena arhitektonskog dekora izričito je zabranjena pravilima koja su određena u vezi s apartmanima u zgradama, samo ako je ista posljedica inovacije koju je skupÅ”tina razmatrala (A. Gallucci, Condomnio u zgradama, str. 69, 2013, Cedam).
Zapravo, prema posljednjem stavkuumjetnost. 1120 c.c.., ostala nepromijenjena s kondominijskom reformom iz Zakon 220/2012, zabranjene su inovacije (odobrene u sklopu) koje mogu ugroziti stabilnost ili sigurnost zgrade, koje mijenjaju njezin arhitektonski dekor ili koje pojedine dijelove zgrade čine neupotrebljivom za koriŔtenje ili uživanje čak i jednog kondominija.

Balzam i podrum

Među raznovrsnim mogućnostima koje nudi sudska praksa nalazi se i ona koja se odnosi na sporove vezane uz koriÅ”tenje podrum kako zajednički dio etažno.
U slučaju rijeÅ”ena kaznom Kasacijski sud br. 8857/2015, spor opet nastaje zbog protivljenja. t rezolucija većinu nazočnih odobrava u skupÅ”tini, etažno zemljiÅ”te na etažnom zidu u podrumu od strane pojedinih etažnih zgrada za isključivu uporabu istih.
Konkretno, u presudi na koju upućujemo, artefakti koji su predmet nesklada nalaze se u odvajanju podruma, uz pristup podrumima i ispred termoelektrane.

Balzam, dekoracija i podrum

Prije svega, regeneratori mogu naruŔiti koncept pristojnost arhitektura? Pa ne.
Tako je odlučeno, bez diskontinuiteta, od prvog do trećeg stupnja prosudbe.
I to ne samo zaoskudnost zajedničkog dijela koji zauzimaju, s obzirom na dimenzije građevine, kao i cijevi, posude za vodu i sadilice smjeÅ”tene da ih sakriju; ali i za razmatranje specifičnost uključenog zajedničkog dijela: to je zapravo isključenje prolaza do podruma; neÅ”to vrlo različito od predvorja kojega je spomenuo glumac.

U podrumu su uređaji za kuhanje i upotreba uobičajene stvari

podrum

Drugo pitanje na koje su suci upozoreni odnosi se na pitanje da li upotreba zajedničke stvari u podrumu za postavljanje klima uređaja predstavlja nedopuÅ”tenu uporabu istog ili je jednostavno njena intenzivnija uporaba, Å”to dopuÅ”taumjetnost. 1102 c.c..
Sudac legitimnosti, potvrđujući i na ovom mjestu odluke prethodnih stupnjeva, poriče da bi to moglo biti nezakonito koriÅ”tenje zajedničke stvari.
Točan na mjestu gdje je intenzivnije koriÅ”tenje (i stoga zakonito) može se predstaviti isključivim koriÅ”tenjem dijela; to jest, najintenzivnija uporaba ne može extrinsicate u ograničenoj isključivoj uporabi istog: ako to ne utječe na njegovu značajnu upotrebljivost od strane drugih kondominija, mora se reći da je potpuno legitimno.

Različito razmiÅ”ljanje, prihvaćanjem ograničenja isključive uporabe, bilo bi samo podržavanje radnji imitatorskito jest, iskusili isključivo u svrhu oÅ”tećenja drugih (v, Cass. br. 8857/15) a ne da bi se zaÅ”titio interes pojedinog etažnog vlasniÅ”tva.
Ta djela, tj. Ona koja su postavljena isključivo u svrhu povrijediti ili uznemiravati druge, Ja sam također zabranjen dall 'umjetnost. 833 c.c..
KoriÅ”tenje koje mora biti zajamčeno jest ono Å”to omogućuje kompatibilnost uporabe na mjestu s onima koje se mogu predvidjeti u betonu od strane drugih kondominija, a ne u istovjetnoj i suvremenoj upotrebi (v. Cass. br. 4617/07).
Å toviÅ”e, u predmetu koji je donesen tek nedavno (v. Cass. br. 9660/2015) u vezi s postavljanjem klima uređaja na zid balkona, u kojem slučaju uporaba od strane drugih nije bila materijalno moguća, unatoč tome krÅ”enje gore spomenutih načela u pogledu koriÅ”tenja uobičajene stvari nije prepoznato.
Obrazloženje ove odluke u osnovi kaže da trebamo vidjeti od slučaja do slučaja da li bi drugi kondominijumi koristili isto kao dobro, ali ne mogu, ili ako u stvarnosti uopće nisu zainteresirani: ako je to interes ne postoji on ne primjećuje da samo jedan koristi svoju uporabu, jer je samo on zainteresiran, stoga ne nanosi Å”tetu drugima.
Treba reći da se odluke koje donose suci (možda u tri stupnja prosudbe) često mogu donijeti bez traženja pravde, samo uz malo zdravog razuma i negovanja socijalnog mira, a ne sukoba.
Čini se da potvrđuje ideju da su u kondominijima važni sastanci posredovanje (ako oni u skupÅ”tini nisu bili dovoljni), ako su suočeni s najboljim namjerama od svakoga, mogli bi učiniti čuda u rjeÅ”avanju problemi suživota u kondominijumu, možda vodi do zaključaka da umjesto pobjede (s jedne strane) i podleganja (s druge strane) može sadržavati rjeÅ”enje koje dijele svi.Video: